Žralok lidožravý je srdcem víc člověk než ryba

Jaroslav Petr  |  Příroda

Genom žraloka lidožravého přinesl překvapení. Tenhle hrůzu nahánějící tvor má geneticky blíže k člověku než k rybám.

Američtí vědci chtěli vědět, zač vděčí žralok lidožravý svým jedinečným vlastnostem, a ponořili se proto do tajů jeho genomu. Když se podívali, jak fungují geny v žraločím srdci a porovnali výsledek s činností srdce člověka a ryby, podobal se žralok více člověku.

Odolnost k chorobám

Žralok lidožravý (Carcharodon carcharias) není pozoruhodný jen výkony, které podává před kamerami filmových štábů. Tvrzení, že žraloci jsou od přírody imunní k rakovině, je však jeden z mnoha mýtů, které kolem těchto tvorů kolují. Ve skutečnosti byl výskyt zhoubných nádorů u žraloků jasně prokázán.

Analýzy žraločí DNA, které tým vedený Mahmoodem Shivjim publikoval ve vědeckém časopise BMC Genomics, ale naznačily, že by žraloci mohli odolávat některým dědičným chorobám. Patří k nim například Huntingtonova choroba nebo syndrom křehkého X chromozomu. Tyto choroby vznikají nadměrným namnožením jediné trojice písmen genetického kódu v příslušném genu. Je to, jako když se gen nemocných lidí „zakoktá“ a neustále opakuje jednu slabiku. Žraloci jsou ale na tyto opakující se „slabiky“ v dědičné informaci velmi chudí.

O důvodech, proč žraločí geny pracují podobně jako geny lidské, vědci zatím jen spekulují. Jednou z příčin by mohla být jejich částečná teplokrevnost.
O důvodech, proč žraločí geny pracují podobně jako geny lidské, vědci zatím jen spekulují. Jednou z příčin by mohla být jejich částečná teplokrevnost.

Srdce jako člověk

Vědci sledovali, jak pracují v žraločím srdci jednotlivé geny. Tyto analýzy skončily šokujícím zjištěním, že žraločí geny pracují podobně jako lidské a ostře se odlišují od práce genů v srdci ryb, jako je akvarijní druh danio pruhované (Danio rerio). Důvod pro tento rys žraločího srdce není zatím jasný a vědci mohou jen spekulovat.

Příčina snad tkví v částečné teplokrevnosti žraloka lidožravého. Teplotu v mozku, vnitřnostech a svalech, která je rozhodující pro pohyb, udržuje tento živočich o poznání výše, než je teplota okolní vody. To klade na jeho tkáně mnohem vyšší nároky co do látkové výměny. A k tomu by pak mohl potřebovat v srdci aktivitu genů, která se podobá aktivitě lidských genů. Vždyť i člověk je teplokrevný a jeho metabolické nároky jsou proto vysoké.

Nejčtenější