Způsobují častá vyšetření zubním rentgenem rakovinu?

Roman Polach  |  Věda

Studie tvrdí, že vyšetření zubním rentgenem může zvýšit riziko rakoviny mozku. Co je na tom pravdy?

Pravidelná vyšetření zubním rentgenem mohou zvýšit riziko rakoviny mozku, tvrdí čerstvá studie vědců pod vedením Elizabeth Clausové z Yaleské univerzity publikovaná v odborném časopise Cancer.

Ve skupině 1 433 osob trpících rakovinou mozku (intrakraniální meningeom) bylo v telefonickém průzkumu objeveno významně více těch, kteří byli v průběhu života (ať už jednou či pravidelně) vyšetřeni zubním rentgenem. Jednalo se o vyšetření metodou zvanou bitewing.

U lidí, kteří absolvovali toto vyšetření každý rok či častěji, bylo statisticky významně zvýšené riziko rakoviny mozku u téměř všech věkových skupin. Stejná zjištění se týkala i vyšetření panoramatickým zubním rentgenem. Lidé, kteří na něj chodili každý rok a častěji, měli až 4× vyšší riziko nádoru mozku oproti kontrolní skupině. Je ale opravdu čeho se bát?

Když dva píšou o tomtéž, není to totéž

Web National Health Service, který spadá pod britské ministerstvo zdravotnictví, se domnívá, že nikoli. Jeho služba Behind The Headlines pravidelně poskytuje informované analýzy novinových článků týkajících se zdraví, které se objevují v britském tisku a uvádí je na pravou míru.

Rozbory jejich odborníků řeší otázky typu: Z jakých studií články v médiích vycházely? Byly publikovány v recenzovaném vědeckém časopise? O jaký typ výzkumu šlo? K jakému závěru dospěli samotní autoři výzkumu? Jaký má takový typ výzkumu omezení? Nakolik se jej dá vůbec brát vážně?

Čeho si tedy všimli v souvislosti se studií o zvýšeném riziku rakoviny po vyšetření zubním rentgenem? V prvé řadě se studie opírá o vzpomínky účastníků průzkumu, kteří si například měli vybavit, kolik vyšetření rentgenem prodělali, když jim bylo méně než deset let nebo mezi 10. a 19. rokem života.

Lidská paměť je však nespolehlivá. Navíc u veřejnosti je všeobecně rozšířený názor, že záření způsobuje rakovinu. Je tedy možné, že se kvůli tomu pacientům s rakovinou snáze vybaví vyšetření rentgenem, které kdysi prodělali, než zdravým lidem. To pak může zkreslit výsledky studie. Za hodnotnější bývají proto považovány výzkumy, u kterých si vědci takové informace vyhledají rovnou v lékařských záznamech.

Odborníkům z National Health Service také přijde zvláštní, že studie nenašla významně zvýšený podíl rakoviny u skupiny, které byl prováděn rentgen celého obličeje, jež se vytváří pomocí série rentgenových snímků. To podle nich vrhá stín pochybností na výsledky. Je totiž možné, že se jedná jen o statistickou anomálii, která zmizí, když se problematika prozkoumá detailněji.

Nádory mozku jsou vzácné

NHS dále upozorňuje, že tento druh nádoru je velmi vzácný a za normálních okolností jej dostane zhruba patnáct lidí z deseti tisíc. I kdyby se tedy ukázalo, že zubní rentgen zdvojnásobuje riziko jeho vzniku, jak tvrdily názvy mnohých novinových titulků, tak by se jednalo o třicet lidí ze stejného množství, což je stále jen 0,3 % populace.

Autoři studie navíc dodávají, že v dřívějších dobách byl na rentgenu člověk vystaven mnohem větším dávkám záření, než je tomu dnes, kdy máme šetrnější technologie. Hlavní autorka studie Elizabeth Clausová řekla deníku The Washington Post, že nechce posílat veřejnosti poplašné zprávy. „Nepanikařte a nebojte se jít k zubnímu lékaři.“

Nejčtenější