Znovuobjevené doly krále Šalomouna

Jaroslav Petr  |  Historie

Biblický král získával obrovská množství mědi pro výstavbu jeruzalémského Prvního chrámu v izraelském údolí Timna.

Pokud máme věřit Bibli, vládl král Šalomoun v 10. století př. n. l. a nechal zbudovat v Jeruzalémě První chrám. K jeho výzdobě použil zlato a stříbro. Na vlastní stavbu však padlo obrovské množství mědi. Kde král tenhle kov bral?

Egypťané nebo Šalomoun?

Už před 70 lety objevil americký archeolog Nelson Glueck v izraelském údolí Timna tisíce dolů a desítky míst, kde se tavila ruda a získávala se z ní měď. Glueck byl přesvědčen, že našel bájné doly krále Šalomouna. Pozdější výzkumy ale tuhle možnost vyloučily. Podle nich doly provozovali staří Egypťané ve 13. stol. př. n. l. To zbývala do vlády krále Šalomouna ještě plná tři staletí. Kde se tedy nacházely doly biblického krále?

Výzkumy izraelských archeologů vedených Erezem Ben-Yosefem z university v Tel Avivu ukázaly, že není nutné hledat doly krále Šalomouna jinde než v údolí Timna. Nové datování posunulo těžbu v údolí o tři staletí, tedy do 10. stol. př. n. l. V té době měl vládnout izraelskému království moudrostí proslulý král Šalomoun.

Jeden ze vstupů do podzemí
Jeden ze vstupů do podzemí

Nové datování

Nové vykopávky proběhly v dosud neprozkoumané lokalitě Hory otroků. Tady se po dlouhou dobu tavila měděná ruda a odléval se čistý kov. Nacházejí se tu zbytky stovek tavících pecí a mohutné vrstvy strusky. Archeologové žasnou nad dokonalou organizací, která dovolila nejen hladký chod dolů a pecí, ale vytvořila podmínky pro život a práci tisíců lidí uprostřed nehostinné pouště.

Už jen zásobování lidí pracujících v dolech představovalo náročný úkol. V suchém klimatu pouště Aravah se ale dochovaly i textilie, provazy nebo zbytky potravin, jako jsou datle, vinné hrozny nebo pistácie. Právě tyto nálezy byly datovány radiouhlíkovou metodou ve Velké Británii na University of Oxford. Výsledky měření této špičkové laboratoře vrátily měděné doly z údolí Timna opět do hry o pověstné doly krále Šalomouna.

Nejčtenější