Staroegyptská soška záhadně rotuje

Jaroslav Petr  |  Historie

Soška stará bezmála 4000 let se sama otáčí v uzamčené muzejní vitríně. Příčiny tohoto jevu zůstávají záhadou.

Někdy kolem roku 1800 př..n.l. si nechal významný Egypťan jménem Neb-senu vyrobit asi 25 cm vysokou sošku a tu obětoval vládci podsvětí Osiridovi. V roce 1933 se tato soška dostala do Manchesterského muzea, kde dlouho a spořádaně stála. Když ji kurátor Campbell Price přemístil do nové vitríny, všiml si po několika dnech, že je soška pootočená. Nikdo na ni nesáhl, klíče od vitríny má jen Price.

Léčka na vtipálka

Price podezíral ze záhadného otáčení sošky neznámého vtipálka, kterého se rozhodl chytit při činu. Namířil na sošku kameru snímající jeden obrázek za sekundu a nechal ji běžet několik dní. Soška se opět poslušně otáčela a Price si byl jistý, že na záběrech uvidí pachatele. Jaké však bylo jeho překvapení, když se ukázalo, že vitrínu za celou dobu nikdo neotevřel. Soška se velmi pomalu otáčí sama od sebe. Nikdo se jí nedotkl. V sekvenci snímané jednou za vteřinu by se tajemný vtipálek musel na záběrech aspoň mihnout:

Price nevěří na nadpřirozené síly. Hledá prozaičtější řešení. Jako vodítko mu slouží fakt, že se soška po dlouhá desetiletí nepohnula.

Nejčtenější