Záhadná Tutanchamonova matka

Jaroslav Petr  |  Historie

Byla matkou mladičkého faraóna Tutanchamona vyhlášená krasavice Nefertiti?

Matka je vždy jistá, otec vždy nejistý. Tímhle pravidlem se řídili už ve starém Římě. V případě faraóna Tutanchamona jsou na tom egyptologové opačně. Za otce určili s jistotou reformátorského faraóna Achnatona. Nad totožností matky se vznáší otazník.

Matkou je KV35YL

V roce 2010 publikoval mezinárodní tým odborníků mnoha profesí studii, jejíž součástí byly i genetické analýzy mumie Tutanchamona a desítky mumií dalších významných osobností jeho doby. Vyšlo z nich celkem jednoznačně, že Tutanchamonovým otcem byl faraón Achnaton. Celkem překvapivě se přitom ukázalo, že dávní předci Tutanchamona a Achnatona pocházeli z oblasti kolem Kavkazu a Černého moře (viz video).

Genetici se pokusili odhalit také totožnost Tutanchamonovy matky. Jako nejpravděpodobnější kandidátka jim vyšla žena, které patří mumie označovaná jako KV35YL. Analýzy DNA prokázaly, že Tutanchamonovi rodiče byli blízce příbuzní – byli to bratr a sestra.

Egyptologové na základě těchto výsledků usoudili, že Tutanchamonovou matkou byla zřejmě jedna z vedlejších Achnatonových manželek, které měl vedle své první manželky královny Nefertiti.

Nefertiti znovu ve hře

Francouzský egyptolog Marc Gabolde přichází s jiným výkladem výsledků genetických analýz. Podle něj byla Tutanchamonovou matkou královna Nefertiti.

Královna Nefertiti. Zdroj: Vladimir Wrangel/Shutterstock.com

Podle některých egyptologů byla Nefertiti cizinka. To by ji z okruhu adeptek na Tutanchamonovu matku vylučovalo, protože by nesplňovala podmínku blízkého pokrevního příbuzenského svazku s Achnatonem. Mnozí egyptologové ale věří v egyptský původ královny. Rozhodně ale nebyla Achnatonovou sestrou. Jak vysvětluje Gabolde tento očividný rozpor? Velmi elegantně.

Ve starém Egyptě byly v rodinách faraónů sňatky mezi blízce pokrevně příbuznými celkem běžné. Praktikovaly se po dlouhou řadu generací. Gabolde je přesvědčen, že Achnaton a Nefertiti byli bratranec a sestřenice. Příbuzenské sňatky v generaci jejich rodičů a prarodičů ale sblížily jejich DNA natolik, že se podobá jako dědičná informace vlastních sourozenců. Nefertitina mumie nebyla zatím objevena, takže Gaboldovu teorii nelze ověřit.

Jak se ale vypořádat s výsledky studie z roku 2010, která označila za Tutanchamonovu matku ženu KV35YL? Vysvětlení možná nabízí teorie britské egyptoložky Joann Fletcherové z roku 2003, podle které patří mumie KV35YL právě královně Nefertiti. Ve své době sklidila Fletcherová za svou teorii posměch a dokonce dočasný zákaz práce v Egyptě. Její odpůrci mylně předpokládali, že mumie KV35YL patří patnáctiletému chlapci. Dnes jsou mnozí odborníci závěrům britské egyptoložky pozitivně nakloněni.

Nejčtenější