Vymření dinosaurů: hlavní podezřelý zproštěn obžaloby

Petr Kubala  |  Vesmír

Díky svědectví družice WISE byl hlavní podezřelý v případu masového vyhlazení dinosaurů zproštěn obžaloby. Vědci budou i s přispěním jmenované družice pátrat po jiných strůjcích kosmické katastrofy.

Ani po 65 milionech let není masové vymření druhů na konci křídy promlčeno. Doposud byla hlavním podezřelým planetka Baptistina, kterou však museli vědci po několika letech zprostit všech obvinění.

Podle současných teorií stojí za vyhynutím dinosaurů s největší pravděpodobností dopad asi 12 km velkého kosmického projektilu do oblasti dnešního Mexického zálivu. Kráter byl objeven na konci 70. let díky měřením mexické státní naftařské společnosti PEMEX. Průměr kráteru se odhaduje na 150 km a hloubka na 1,3 km. Velká díra v Yucatánu je dnes už zcela ukrytá pod vrstvou sedimentů a její existenci prozrazují jen geologické vrty a geofyzikální měření. Kráter je znám pod názvem Chicxulub, podle vesnice ležící nad jeho přibližným středem (mapa).

Rozpad planetky následkem kolize v představách malíře. Zdroj: NASA/JPL-Caltech
Rozpad planetky následkem kolize v představách malíře. Zdroj: NASA/JPL-Caltech

Existují sice i konkurenční teorie o existenci dalšího kráteru či geologickém viníkovi, ale Chicxulub zůstává i nadále favoritem.

Češi neměli pravdu

V roce 2007 přišli američtí vědci ze Southwest Research Institute (SwRI) společně se svými českými kolegy z Karlovy univerzity s teorií, podle které vyhloubil kráter Chicxulub fragment z planetky (298) Baptistina. Asteroid obíhá v hlavním pásu mezi Marsem a Jupiterem.

Podle původní teorie z roku 2007 se měla Baptistina před 160 miliony lety srazit s jinou planetkou. Následkem kolize se rozlomila na stovky fragmentů o průměru nad 10 km a stovky tisíc dalších nad 1 km. Jeden z fragmentů měl narazit do Země a vyhloubit Chicxulub, další pak třeba do Měsíce a vytvořit slavný kráter Tycho. Před osudovou kolizí měla Baptistina velikost až 170 km.

Dnes je planetka (298) Baptistina jen hlavním členem tzv. rodiny Baptistina a má velikost maximálně 30 km. Teorie, podle které vyhloubil Chicxulub člen této rodiny, byla založena na pozorování ve viditelné části spektra.

Na scénu přichází WISE

Ke konci roku 2009 se do vesmíru vydala družice WISE, aby provedla komplexní výzkum oblohy v infračervené části spektra. Zmapování celé oblohy mělo přinést zásadní objevy nejen v rámci Sluneční soustavy (hledání a výzkum planetek a komet) ale také v dalekém vesmíru.

Po vyčerpání chladicí kapaliny byla v říjnu 2010 primární část mise formálně ukončena. Díky finanční injekci však družice přešla do další fáze s názvem NEOWISE. Název neodkazuje na „novou WISE“, ale na zkratku NEO (Near-Earth Object), což v překladu znamená blízkozemní tělesa. Vědci se zaměřili na průzkum nejbližšího okolí naší planety a hledání blízkozemních objektů. S NEOWISE skončila v únoru letošního roku celá aktivní pouť družice, která byla následně uložena ke spánku. Během obou fází nastřádala WISE množství dat, která budou produkovat vědecké objevy ještě hezkých pár let.

Družice WISE. Zdroj: NASA
Družice WISE. Zdroj: NASA

Baptistina má alibi

V rámci NEOWISE byla zkoumána i řada planetek hlavního pásu včetně 1 056 členů rodiny Baptistina. Na základě infračervených dat vědci zjistili, že se planetka rozpadla ne před 160 miliony ale teprve před 80 miliony lety. Vražedný fragment tak měl „pouhých“ 15 milionů let na to, aby se z hlavního pásu dostal do vnitřních částí Sluneční soustavy a narazil do Země.

Pravda, při přímém kurzu by to zvládl hravě za několik málo měsíců, avšak takto pohyb přirozených těles ve Sluneční soustavě nefunguje. Ze simulací vyplývá, že to žádný fragment z rodiny Baptistina stihnout nemohl. Planetka i všichni její potomci tak mají díky družici WISE neprůstřelné alibi.

WISE by mohla nalézt i pravého viníka. Vědci chtějí získaná data použít k sestavení rodokmenu planetek hlavního pásu. Je docela možné, že při tom naleznou jméno té, která na konci křídy vyhubila většinu rostlinných i živočišných druhů na naší planetě.

Tip: O družici WISE jsme už psali v článku Infračervená sklizeň novinek z družice WISE

Další čtení:

Nejčtenější