Vydry obývaly hrobku z doby kamenné

Jaroslav Petr  |  Historie
Orknejské pobřeží

Obyvatelé orknejského ostrůvku South Ronaldsay zplanýrovali kopeček, který jim bránil ve výhledu na moře, a našli hrobku starou 5000 let.

Po odstranění hlíny z malého pahrbku se ukázaly kamenné desky a mezi nimi díra vedoucí dále do podzemí. Nakouknout se do ní nedalo. Na to byla příliš úzká. Hamish Mowatt do ní prostrčil ruku s malou videokamerou a natočil, co se skrývá pod zemí. Když si videozáznam prohlédl, volal archeology. Na záběrech byla lidská lebka trůnící na hromadě kostí.

Tisíce nebožtíků

Jedinečná hrobka, o jejíž existenci neměl donedávna nikdo nejmenší tušení, je stará 5 000 let a pochází z mladší doby kamenné. Hrobka je tvořena centrální komorou o rozměrech 4×0,75 metru. K ní přiléhají čtyři vedlejší komory vytesané do pískovce. Hrobka je zakryta velkými valouny. Vědci odhadují, že hrobka obsahuje ostatky nejméně tisícovky lidí – od kojenců až po starce.

Domek, u kterého došlo k nálezu hrobky
Domek, u kterého došlo k nálezu hrobky

Vrstvy kostí jsou opakovaně překrývány nánosem usazenin. Vědci z toho usuzují, že hrobka byla používána opakovaně s určitými přestávkami. O tom svědčí i nález kostí a trusu vyder. Zvířata zřejmě užívala hrobku opakovaně jako noru. To znamená, že vydry byly ponechány přinejmenším jeden rok v klidu a nikdo je za tu dobu v jejich podivné noře nevyrušil. Archeologové dali hrobu jméno „Vydří hrobka“.

Války o stáda krav?

Před pěti tisíciletími žili na Orknejích neolitičtí zemědělci. Základem jejich živobytí byl chov dobytka. K idyle měl jejich život daleko. O tom jasně vypovídají výsledky průzkumu nedaleké obdobně staré Orlí hrobky. Každá pátá lebka tu nese stopy po zranění ostrým nebo tupým předmětem. Na Orknejích se v té době zjevně velmi urputně válčilo.

Video: Reportáž o nálezu hrobky:

Většina neolitických hrobek neobsahuje tak velké množství lidských ostatků, jako je tomu v případě Vydří hrobky. To nabízí vědcům jedinečnou příležitost k nahlédnutí do pohřebních praktik lidí mladší doby kamenné. Izotopové analýzy dokážou určit, odkud lidé pohřbení v hrobce pocházeli. Zda byli místní anebo žili někde jinde a jejich ostatky sem byly přeneseny k pohřbu. Analýzy DNA zase mohou odhalit, zda jsou v hrobce pochovaní lidé vázaní pokrevními pouty.

Další informace:

Nejčtenější