Vánoční kapříci překvapují svým „magnetismem“

Jaroslav Petr  |  Příroda

Až budete vybírat kapra na štědrovečerní stůl, nezapomeňte na kompas. Můžete si ověřit zajímavý objev českých vědců.

Po „magnetických“ krávách, jelenech a liškách připlouvají i „magnetičtí“ kapři. Čeští a němečtí vědci zjistili, že když jsou ryby v klidu, libí se jim ze všeho nejvíce pozice těla, při které je jejich hlava obrácena k severu nebo naopak k jihu.

Kapří kompas

Tým vedený Vlastimilem HartemČeské zemědělské university v Praze procházel před loňským Štědrým dnem místa, kde se prodávali vánoční kapři. Vědci fotografovali ryby v kádích, měřili sílu magnetického pole, osvětlení, sledovali pohyb lidí u kádí a přítok vody do nádrží. Prověřili 25 prodejních míst a více než 14 500 ryb. Výsledky jejich výzkumu zveřejnil přední vědecký časopis PLoS ONE.

Vědci zjistili, že kapři se v kádích sami natáčejí pokud možno tak, aby osa jejich těla mířila z jihu na sever. Někdy se otáčejí na sever hlavou, jindy ocasem. Tenhle směr se jim líbí ze všech nejvíc.

Vědci přitom vyloučili, že by na natočení kaprů v kádích mělo vliv světlo, přítok vody, okolní lidé a další faktory. Schopnost natočit se jedním směrem může rybám pomáhat při koordinaci pohybu v hejnech.

Magnetické lišky, krávy a jeleni

Kapři nejsou první živočichové, u kterých vědci z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské university v Praze, Přírodovědecké fakulty University Karlovy a Universität Duisburg-Essen odhalili slabost pro severojižní orientaci těla. Již dříve zjistili, že se stejným směrem natáčejí na pastvinách odpočívající nebo popásající se krávy.

Souhlasně s osou sever-jih se staví na volných prostranstvích i jeleni. Pokud se zvířata dostanou do blízkosti elektrického vedení, kde je vliv magnetického pole Země „maskován“, pak se staví víceméně náhodně. Lišky lovící hraboše ve vysoké trávě nebo vysokém sněhu se blíží ke kořisti tak, aby finální skok na oběť směřoval na severovýchod. Při takovém skoku liška úspěšně uloví kořist ve třech čtvrtinách pokusů. Pokud šelma skáče jiným směrem, vychází zpravidla naprázdno.

Proč se zvířata nejraději staví ve směru siločar magnetického pole? Vědci pro tento fenomén nabízejí celou řadu hypotéz. Jejich pravdivost prověří teprve další výzkum.

Nejčtenější