V hrobech Vikingů byly nalezeny lidské oběti

Jaroslav Petr  |  Historie

Vikingské náčelníky pochovávali společně s otroky, kterým nejprve usekli hlavu.

Podivuhodné svědectví vydal hrob asi dvacetiletého Vikinga na skalnatém ostrůvku v Norském moři. Někteří z lidí, kteří byli pochovaní společně s ním, mohou být obětovaní otroci.

Jedinečný hrob na Lofotech

Před třiceti lety byl na ostrově FlakstadLofotském souostroví objeven starý hrob. Narazil na něj místní farmář při polních pracích. Už od samého počátku bylo jasné, že jde o krajně neobvyklý nález. Ze sedmi nalezených lidských koster u čtyř chyběla lebka. Pohřeb bez hlavy byl u Vikingů projevem neúcty a byl typický pro pohřby otroků. Zdá se, že tu byli pochováni tři významní lidé a ke každému z nich položili do hrobu jednoho či dva otroky. Ale bylo tomu skutečně tak?

Vikingové si drželi početnou armádu otroků. Někdy byl otrok pochován společně se svým pánem. Výjimečnost nálezu na Flakstadu spočívá v tom, že tu na jednom místě nacházíme větší počet bezhlavých těl. Patřila všechna čtyři těla otrokům? Podezření je jedna věc a jistota druhá.

Kostra vikingského válečníka z 11. století. Ilustrační foto.
Kostra vikingského válečníka z 11. století. Ilustrační foto.

Analýzy potvrdily oběti

Nejnovější výzkum vedený Elisou Naumannovou z university v Oslo nechává už jen nepatrný prostor pro pochybnosti. Vědci provedli detailní analýzy izotopů dusíku a uhlíku obsažených v jednotlivých kostrách. Ty prozradily jídelníček nebožtíků. Kompletní kostry patřily lidem, kteří konzumovali velká množství potravin produkovaných na norské pevnině, především mléka a hovězího masa. Těla zbavená hlav patřila lidem, kteří se živili dary moře. Jejich jídelníček se příliš nelišil od toho, co žral pes rovněž pochovaný v blízkosti hrobů. Analýzy DNA prokázaly, že lidé pochovaní v jednom hrobě nebyli pokrevně příbuzní.

Výsledky analýz publikované ve vědeckém časopise Journal of Archaeological Science tedy nasvědčují tomu, že na Flakstadu byli do hrobu významných Vikingů uloženi i obětovaní otroci.

Nejčtenější