V Chorvatsku budou včely hledat miny

Radomír Dohnal  |  Příroda
Zdroj: Radomír Dohnal

V chorvatských horách, na neprošlapaných pěšinách i v rozbořených domech, stále číhá smrt. Smutné dědictví balkánských válek si i teď, téměř dvacet let od ukončení bojů, stále žádá lidské životy. Miny.

Podle aktuálních informací agentury CROMAC, která mapuje jednotlivé lokality, vyhodnocuje promoření konkrétních oblastí a koordinuje práce pyrotechniků, se na území státu stále nachází nemalé množství výbušných překvapení. Mezi rizikové oblasti se dosud počítá na 850 kilometrů čtverečních, převážně hornatých území, kde stále v terénu chybí dohledat na 90 000 protipěchotních min. Často se totiž nejedná o nějaká souvislá minová pole, ale o jednotlivé nášlapné pasti, instalované na dosti neočekávaných místech. Celkem se hovoří o 16 000 jednotlivých lokalit.

Zdroj: Radomír Dohnal

Na odminování území spolupracují nejrůznější organizace, ale účast přírodovědců ze Záhřebské univerzity byla dlouhou dobu brána na poněkud lehčí váhu. Teprve jejich nedávný objev přesvědčuje pyrotechniky, že vědci si jejich pozornost zaslouží. Přesněji řečeno, vědci a včely dohromady. Tým vedený profesorem Nikolou Kezicem totiž vypracoval metodiku, podle které je možné využít včelích smyslů k vyhledávání min. A i když se tato kombinace zdá neuvěřitelnou, testování v laboratořích probíhá nadmíru úspěšně. Včely totiž mají mimořádný čich, a není pro ně problém nalézt a ucítit i nepatrné stopy trhaviny.

Včely cítí smrt

Miny, číhající a smrtící, většinou obsahují coby účinnou trhavinu TNT – trinitrotoluen. A včely medonosné je možné snadno naučit, podobně jako stopovací psy, aby tuto látku aktivně vyhledávaly. A na rozdíl od psů nebo krys (se kterými se již v pyrotechnických projektech pracovalo) nehrozí odpálení zařízení. Výzkumný projekt, pojmenovaný Tiramisu, zatím podává dobré výsledky v laboratorním prostředí a na experimentální univerzitní zahradě. Na práci v terénu se zatím ale hmyzí svěřenci necítí. „Problém není naučit jednu včelu, aby vyhledávala TNT,“ říká Kezic. „Těžké je však naučit, aby na stejném principu fungoval celý roj.“

Včely jsou zatím „cvičeny“, aby vyhledávaly sladký nektar, dochucený stopovým množstvím TNT. V podobných koncentracích by ho totiž byly schopné najít i ve volné přírodě, v rostlinách rostoucích poblíž rezivějících min. Umístění včelích úlů na pyrotechniky zatím nezmapovaných loukách v oblastech hypotetického výskytu min, by pak mohlo napovědět, které oblasti jsou bezpečné. Není divu, že pyrotechnici s alternativní myšlenkou souhlasí a vítají ji. Vždyť jen od roku 2004 si miny vyžádaly na 314 lidských životů, z nichž 66 patřilo právě pyrotechnikům.

Použité zdroje

Nejčtenější