Unicorn College - naučíme vás IT a management

Unicorn College  |  Komerční prezentace
Zdroj: Unicorn College

Unicorn College nabízí kvalitní, finančně dostupné a časově flexibilní vysokoškolské vzdělání v oblasti IT, ekonomie a managementu.

Unicorn College na trh práce vychovává absolventy, kteří jsou výborně připraveni jak na řízení rozsáhlých softwarových projektů, tak i na jejich navrhování a realizaci. Mohou tak zastávat pozice ředitele projektu, business nebo softwarového architekta, test architekta, team leadera, chief developera nebo konzultanta v oblasti informačních a komunikačních technologií. Vedle ICT specialistů také Unicorn College připravuje absolventy do nižšího a středního podnikového managementu s nadstandardní schopností využívat informační a komunikační technologie pro svou práci, ale hlavně pro její zlepšování.

Absolventi Unicorn College nejen že získávají k vysokoškolskému diplomu absolventský prsten, ale především díky nabytým znalostem a získaným zkušenostem nacházejí široké uplatnění na trhu práce v oboru, který vystudovali. Všichni absolventi se zájmem o navazující magisterské studium bez sebemenších problémů plní podmínky přijímacích řízení a úspěšně studují a obvykle se řadí mezi nejlepší studenty v ročnících.

V průběhu studia se studenti často zapojují na řešení zajímavých projektů, které Unicorn College realizuje. Vytvářejí například interaktivní učebnice do iBooks dostupných na zařízení iPhone a iPad, navrhují a implementují mobilní aplikace nebo se aktivně podílejí na řešení mezinárodních výzkumných projektů. Přednášky a semináře jsou velice často vedeny zástupci předních podniků a organizací, zejména z řad finančních institucí nebo technologických společností.

Díky internetové službě Unicorn Universe mohou studenti studovat kdykoli a odkudkoli. Student tak nalezne k jednotlivým předmětům zpracované rozsáhlé studijní materiály, absolvované testy v PDF, studijní výsledky, může si zarezervovat knihu v knihovně nebo se přihlásit na zkoušku. Mimo jiné všechny lekce, zkoušky a jiné důležité události, kterých se má zúčastnit, má ve svém elektronickém diáři, který je dostupný i z mobilního telefonu.

Pro zájemce je 20. června připraven den otevřených dveří, na kterém se dozví bližší informace o studovaných předmětech, způsobu a formě studia, o praktických workshopech a mnoho dalšího. Navíc každý student, který nastoupí do prvního ročníku, získá od Unicorn College iPad s Retina displejem.

Více informací včetně možnosti odnést si ze dne otevřených dveří iPad mini naleznete na www.unicorncollege.cz nebo www.facebook.com/UnicornCollege. Unicorn College – Svět Tě potřebuje!

Nejčtenější