Umělé oplodnění: Výběr nejlepšího z nejlepších

Helena Vrecková  |  Věda

Vědci objevili způsob, jak zjistit mezi vajíčky nejvhodnějšího „kandidáta“ na oplodnění. Stačí sledovat chvění.

Neplodnost je lékařský problém, který rok od roku nabývá na rozměrech. Lékaři proto musí stále častěji volit možnost umělého oplodnění. Avšak tato technika bývá při prvních pokusech velmi často neúspěšná a proces umělého oplodnění se musí vícekrát opakovat. Vědci z univerzity v Cardiffu se proto snažili najít způsob, kterým by co nejvíce zvýšili procento úspěšnosti.

Zachvění odhalí vítěze

Prvotní zkoumání probíhalo na myších. Vědci nejdříve oplodňovali myší vajíčka a ta nechala několik hodin snímat kamerou. Kontrolovali každou fázi počátku vývoje embrya. K tomu využili moderní zobrazovací techniku (PIV analýzu), kterou mohli sledovat veškeré pohyby uvnitř vajíčka během jeho dělení krátce po oplodnění.

PIV analýza (Partickle Image Velocimetry) je optickou metodou, využívající se k zobrazení obtékání. Používá se k měření rychlosti a vlastností tekutin. Pořízený obraz sledovaného procesu se rozdělí do mnoha drobných pravoúhlých částí. Pro každou se určí vektor, který určuje průměrný posun všech částic. Dělením tohoto posunutí známou dobou mezi dvěma záznamy obrazů jsou vektory posunu převedeny do mapy. Výsledek analýzy se uloží v jednoduchém tabulkovém formátu.

Jak vědci během této analýzy zjistili, každá změna zygoty byla doprovázena drobnými koordinovanými pohyby cytoplazmy, které byly právě díky PIV zachyceny. To znamená, že díky této metodě mohli vědci neinvazivně, avšak velmi rychle, zjistit výskyt kmitání v zygotě.

Již z dřívějších výzkumů vědci věděli o rytmických pohybech cytoplazmy, touto analýzou však dokázali také pohyby ve vajíčcích.

Testy se prováděly na myších a jejich vajíčkách. Až po úspěšném testování dostali vědci povolení testovat lidská oplodněná vajíčka.
Testy se prováděly na myších a jejich vajíčkách. Až po úspěšném testování dostali vědci povolení testovat lidská oplodněná vajíčka.

Jen krok od myši k člověku

Samozřejmě se naskýtá otázka, zda lékařům pomůže informace, že v zygotě dochází ke chvění. Avšak právě tato informace byla pro vědce při testech zásadní. Tyto jemné pohyby (či křeče) přesně odpovídají průběhu biochemických změn, které ve vajíčku nastaly po oplodnění.

Pro lékaře to znamená, že krátce po oplodnění vajíčka spermií získá díky analýze přesnou informaci, u kterých vajíček již začaly probíhat biochemické změny. Tato vajíčka mají větší šanci k uchycení a životaschopnosti. Vědci tedy dostali povolení k testování techniky na lidských vajíčkách. Ověřili tedy výsledky testů také na lidských vzorcích.

Podle vědců má tato metoda potenciál stát se hojně využívaným prostředkem v laboratořích pro umělé oplodnění, i přestože výzkumný tým čeká ještě mnoho dalších testů, které potvrdí vyšší úspěšnost početí.

Jedna z výhod, které by tato metoda přinesla, by také bylo omezení výskytu několikačetných těhotenství. Lékaři se totiž snaží zvýšit pravděpodobnost početí umělým oplodněním vložením více vajíček do dělohy.

Další informace:

Nejčtenější