U zrodu Stonehenge stál hudební duet

Jaroslav Petr  |  Historie

Stavitele megalitického Stonehenge inspirovaly akustické iluze vznikající při hře dueta hudebních nástrojů.

Poslech duetu dvou fléten či jiných podobných nástrojů vytváří iluzi, že se v některých místech posluchač nachází za neviditelnou zdí. Stavitelé Stonehenge se rozhodli neviditelnou sféru zhmotnit.

Báje o pištcích a dívkách nelže

Podle jedné z mnoha starých bájí vzniklo Stonehenge tak, že uprostřed luk hráli na flétny dva pištci, kolem kterých ve velkém kruhu tančily rozveselené dívky. Ty však najednou zkameněly a proměnily se v kruh impozantních kamenných sloupů. Je na téhle pověsti něco pravdy? Podle badatele v oboru archeoakustiky Stevena Wallera z kalifornské La Mesy právě tenhle příběh odhaluje důvody, jež vedly pravěké lidi ke stavbě megalitické svatyně.

Když budou dva hráči hrát na stejné nástroje jeden a tentýž tón a posluchač je bude obcházet ve velkém kruhu, stane se svědkem podivného fenoménu. V některých místech se zvuk nápadně zeslabí, protože zvukové vlny přicházející z obou zdrojů spolu vzájemně kolidují a jejich kmitočty se ruší. Posluchač má tak dojem, jako kdyby se najednou ocitl za mohutným neviditelným sloupem, který zvuk pohlcuje.

Podle Wallera došli pravěcí lidé k závěru, že v krajině jsou skutečně neviditelní a nenahmatatelné pilíře. Stavbou Stonehenge s jejími mohutnými kamennými sloupy se pokusili tuto bariéru neviditelných sloupů zhmotnit.

Jako pochod sloupořadím

Waller ověřil svou teorii pokusem. Vzal několik dobrovolníků na volné prostranství, zavázal jim oči a vodil je v kruhu kolem dvojice přehrávačů, které hrály jeden a ten samý tón. Všichni dobrovolníci pak tvrdili, že měli dojem, jako kdyby se při chůzi v kruhu mezi ně a zdroje zvuku opakovaně stavěly velké překážky – sloupořadí, podloubí nebo něco podobného. Pokud zažil něco podobného pravěký člověk, který neznal zákonitosti akustiky, musela na něj tato iluze mocně zapůsobit.

Hmatatelný důkaz, kterým by nezvratně prokázal svou teorii, Waller těžko získá. Pomáhá si proto nepřímými důkazy. K nim patří úpornost, s jakou se v kruhových megalitických sloupových stavbách opakují dvojice kamenů označované jako „kameny pištců“. Walter je ale natolik soudný, aby šmahem nezavrhoval ani ostatní teorie o tom, co vedlo pravěké obyvatele Britských ostrovů ke stavbě megalitické svatyně ve Stonehenge. Jen by byl rád, aby archeologové věnovali zvukové stránce pravěkých staveb větší pozornost.

Video se zvukovými efekty v replice Stonehenge:

„Akustice pravěkých památek nevěnuje nikdo pozornost a často dochází k tomu, že pro potřeby turistického ruchu jsou zbudovány nové vchody či přístupové cesty, které nenávratně mění původní akustické dispozice,“ řekl Waller, když svou teorii představil na konferenci, kterou v kanadském Vancouveru pořádala American Association for the Advancement of Science.

Další informace:

Nejčtenější