U myší byl zpomalen proces stárnutí

Helena Vrecková  |  Věda

Je skutečně možné lékařsky ovlivnit proces stárnutí? Vědci testují možnosti zpomalování degenerativního procesu.

Hledání pověstné fontány mládí není cílem jen mnohých literárních a filmových hrdinů. I někteří vědci se snaží přijít na způsob ovlivnění procesu stárnutí. Touto cestou se vydali i vědci z Albert Einstein College of Medicine na univerzitě Yeshiva.

Stárnutí je nevyhnutelný proces, během kterého dochází k postupnému úpadku fyzických sil, efektivity a zhoršení funkce organismu. Zvyšuje se však náchylnost k různým chorobám. Stárnutí probíhá u všech organismů bez výjimky. Liší se pouze rychlost průběhu tohoto procesu.

Bojovat injekcí se stářím

Podle lékařů lze rychlost stárnutí do jisté míry ovlivnit správnou životosprávou, pravidelným pohybem a dalšími prostředky, snižujícími riziko náhlého úmrtí. Tyto prostředky jsou však do jisté míry jen preventivním opatřením. Nikdo vám neřekne, o kolik procent vám takovýto životní styl prodlouží život či skutečně oddálí degenerativní procesy vašeho organismu.

Podle profesora Dongsheng Cai, hlavního autora studie (abstrakt) a profesora molekulární farmakologie, však již vědci dlouho uvažovali, že je proces stárnutí do jisté míry aktivně řízen určitým orgánem v těle. Profesor Dongsheng Cai se během výzkumu zaměřil na hypothalamus, o němž byl nejvíce přesvědčen, že by mohl mít na stárnutí vliv.

Hypothalamus je částí mezimozku a jeho hlavní činností je sjednocování činnosti jednotlivých vnitřních orgánů do komplexní odpovědi. Kromě toho řídí hypothalamus také pocity žízně, hladu, reguluje tělesnou teplotu a ovlivňuje sexuální aktivitu.

Vědci nejdříve sledovali funkci hypothalamu a jeho zapojení do různých onemocnění spojených s věkem. Především se zaměřili na zánětlivé změny v různých tkáních. Díky tomuto sledování a testování přišel vědecký tým na souvislost mezi zánětlivými změnami v hypothalamu a skupinou proteinů NF-kB – skupinou proteinů se schopností spouštět či regulovat přepis DNA.

Vědci testovali dvě skupiny myší. U první byla uměle aktivována skupina proteinů NF-kB, u druhé byly tyto proteiny blokovány. Ilustrační foto.
Vědci testovali dvě skupiny myší. U první byla uměle aktivována skupina proteinů NF-kB, u druhé byly tyto proteiny blokovány. Ilustrační foto.

Úspěšné vyvolání stáří

Během testování vědci sledovali přímý vliv aktivace NF-kB na organismus myší. Byly sledovány jak fyziologické změny, tak i změny kognitivních schopností a chování. Výsledky testů jasně ukázaly, že aktivované NF-kB urychlily proces stárnutí. U testovaných myší byly nalezeny všechny znaky stáří, ačkoliv tomu jejich věk odporoval. Došlo ke snížení svalové síly i velikosti. Změnila se tloušťka a napětí kůže. Myši již nebyly schopny učit se novým věcem. Oproti tomu skupina myší s blokovanými NF-kB vykazovala prodloužený střední věk o 20 procent. Obě testované skupiny byly porovnávány se skupinou ničím nezatížených myší a s dříve sesbíranými daty ohledně procesu stárnutí u myší.

Z testů také vyplynulo, že aktivace NF-kB snižuje hladinu hormonu gonadotropinu (GnRH). Tento hormon je obvykle spojován s rozmnožováním. Podle vědců může i tento fakt přispívat ke stárnutí organismu. Své podezření vědci ověřili vpravením hormonu GnRH do hypothalamu starých myší. Po nějaké době, kdy byly myším podávány pravidelně injekce s hormonem, vykazovaly staré myši opět tvorbu nových neuronů v mozku a zpomalil se úbytek kognitivních funkcí.

Testy zatím probíhaly jen na myších. Vědce proto čeká ještě mnoho testů, které by jejich výsledky potvrdily i na lidském organismu. Problémem by navíc mohlo být již samotné testování, vzhledem k natolik rozdílným podmínkám a rychlostem stárnutí.

Podle vědců by tato zjištění mohla mít pozitivní dopad na léčbu degenerativních onemocnění spojovaných s věkem. Nejedná se samozřejmě o úplně zastavení stárnutí či jeho zvrácení. Jedná se jen o zpomalení některých procesů, které se na stárnutí podílí.

Nejčtenější