Studenti vyberou, co se má superpočítač IBM Watson učit

Karel Javůrek  |  Technika

IBM Watson, v určitém smyslu nejchytřejší počítač na naší planetě, čekají další výzvy, kam bude jeho inteligence zaměřena. Obory vybírají i studenti.

O IBM Watsonu jsme naposledy psali před měsícem, kdy byly jeho dovednosti použity ve zdravotnictví. Tato oblast s velkým množstvím dat je pro Watsona a jeho umělou inteligenci ideální.

Specializovaný „doktor Watson“ dokáže zpracovat a analyzovat miliony dokumentů a statistických dat přímo od pacientů. Závěry použije pro návrh postupu jejich léčení. To vše s přihlédnutím k individuálním potřebám a vlastnostem pacienta.

IBM Watson se ale pochopitelně vrhne do mnoha dalších oblastí, kde může zpracování dat pomoci k lepším výsledkům. A právě pro výběr dalšího nasazení se IBM rozhodla uspořádat soutěž mezi stovkou studentů. Soutěžili, kdo přijde na nejlepší další oblast, na kterou by se mohl Watson zaměřit.

Jak se vyvíjely možnosti Watsonu. Zdroj: IBM
Jak se vyvíjely možnosti Watsonu. Zdroj: IBM

Od hraní k lepšímu světu

Stovka studentů byla rozdělena do 24 týmů. Během 48 hodin museli přijít s návrhem, byznys plánem a prezentací, do jakého segmentu by se měl Watson nyní pustit.

Během několika rozhodovacích kol zástupci IBM a další hodnotitelé posuzovali jednotlivé nápady, jejich potenciál a samozřejmě zda dostatečně využívají možnosti Watsona. Do finále prošly tři projekty, které se dočkají realizace a možná tak zásadně změní a urychlí vývoj daného segmentu.

Watson jako dokonalý právník

Zákonů je obrovské množství, neustále se mění a navíc jsou v každé zemi jiné. Každý případ se méně či více liší a je k němu nutné zpracovat velké množství dokumentů.

Watson by měl nahradit těžkou „otročinu“ v podobě prohledávání dat, důkazů obou stran, zákonů a dalších použitelných informací, které lze zpracovat a vyhodnocovat.

Watson tak může být advokátem, v budoucnosti možná i soudcem. Navíc nemusí pouze vykonávat černobílé závěry pro jednu či druhou stranu, ale dle dodaných dat například vyhodnotí možnost úspěchu jedné či druhé strany.

Fotografie z prezentace studentů. Jak by se dal Watson využít v advokátní praxi. Zdroj CC BY-NC-ND 2.0 IBM, Ralph Cheung/The Daily Trojan
Fotografie z prezentace studentů. Jak by se dal Watson využít v advokátní praxi. Zdroj CC BY-NC-ND 2.0 IBM, Ralph Cheung/The Daily Trojan

Cloudové řešení může sloužit jako rychlé vyhodnocení a kontrola pravděpodobnosti výhry či prohry. Teprve po této nezávislé strojové fázi, která může být pro právní kanceláře i státní orgány třeba za měsíční pronájmem, může proces pokračovat v jiné formě.

Watson určitě okamžitě nenahradí právníky a soudce, může být ale dobrým pomocníkem, stejně jako v lékařství. Z velkého množství dat vyhodnotí relevantní informace a předběžně navrhne, jakým směrem se vydat.

Efektivní školitel zaměstnanců

Stávající zaměstnanci jsou pro každou firmu jednou z nejdůležitějších částí. Postupem času je ale nutné zaměstnance školit a umožnit jim případný růst. Jak informovala IBM, dle statistik ASTD (American Society for Training and Development) až 41 % zaměstnanců plánuje odchod z firmy, kde nejsou k dispozici žádné programy pro zlepšování a učení s možností růstu. Ve firmách kde probíhá výborný trénink v mnoha oblastech, je jich pouze 12 %.

Zlepšení dovedností zaměstnanců znamená sice nutnost případného povýšení, ale zároveň dle statistik ASTD pro firmu znamená v průměru až o 218 % vyšší užitek (příjem) na daného zaměstnance.

Ve velkých firmách je ale vyhodnocování tréninku zaměstnanců neefektivní a při velkém počtu takřka nemožné. Watson by měl ale dokázat každého zaměstnance vyhodnotit individuálně: jeho vlastnosti, schopnosti, výsledky a případně i cíle. Z těchto dat pak může sestavit ideální tréninkový program pro každého zaměstnance zvlášť a následně školení uspořádat tak, aby bylo pro firmu efektivní z pohledu nákladů.

Z prezentace studentů k využití Watsona coby organizátora školení zaměstnanců. Zdroj CC BY-NC-ND 2.0 IBM, Ralph Cheung/The Daily Trojan
Z prezentace studentů k využití Watsona coby organizátora školení zaměstnanců. Zdroj CC BY-NC-ND 2.0 IBM, Ralph Cheung/The Daily Trojan

V oblasti lidských zdrojů by měl Watson zajistit zlepšování zaměstnanců a tím i zlepšování chodu firmy. A na to jistě bude slyšet hodně majitelů.

Hledání zdravých pacientů, kteří budou nemocní

Třetí nápad, který uspěl, se opět týká zdravotnictví. Jedná se o specifický problém v podobě posttraumatické stresové poruchy (PTSD), která se projevuje u jedinců, kteří prožili nějakou formu traumatické události.

Porucha se projevuje u 7,7 milionů dospělých ve Spojených státech, kteří zažili autonehodu, různé traumatické události a pochopitelně se to týká i vojáků, kteří se vrátí z boje.

Watson by měl projít záznamy osob a jejich následků a statisticky vyhodnotit, zda se u nich může tato porucha vyvinout a automaticky tak zajistit případnou léčbu. K rozvoji poruchy totiž může dojít i půl roku po události, takže symptomy nemusí být viditelné. Data ale mohou prozradit statistickou šanci případného projevu a Watson coby systém zajistí u nejpravděpodobnějších pacientů například automatickou kontrolu v tomto směru.

Příští rok ve větším měřítku

Watson se jistě objeví i v dalších oblastech. Jeho výhodou navíc je, že se v každém nasazení a s každým jednotlivým úkolem a dotazem zlepšuje, stejně jako člověk.

IBM chystá pro příští rok stejnou akci uspořádat znovu, tentokrát pro pět set studentů, takže se jistě dočkáme ještě většího počtu možností, jak využít tuto v současné době nejchytřejší umělou inteligenci.

Máte sami nějaký nápad?

Nejčtenější