Sto padesát let od první vědecké předpovědi počasí

3. 8. 2011  |  Marek Lutonský  |  Příroda

Člověk se snaží odhadovat, jaké bude počasí, už od nepaměti. Teprve 1. srpna roku 1861 se ale objevila předpověď, kterou meteorologové mohou považovat za pramáti svých dnešních předpovědí počasí.

Víme, že Babyloňané už v roce 650 před naším letopočtem odhadovali podle mraků, jestli bude hezky. Aristotelés o dvě stě let později popsal své poznatky týkající se počasí v pojednání Meteorologica. Theofrastos se ve svém svitku věnoval výhradně předpovídání. Z Číny máme zprávy už z období 300 let před naším letopočtem, také z Indie.

Pro předpověď jsou potřeba informace

Až do vynálezu telegrafu v roce 1835 se však při předpovědích (raději mluvme o odhadech) používalo výhradně lokální pozorování. Když například bylo Slunce při západu nebývale rudé, dal se očekávat pěkný den. Když starověké vlaštovky létaly nízko, asi se chystalo k dešti.

Pro správnou a třeba i dlouhodobější předpověď je ale třeba znát stav počasí v okolí. Jenže poslové na koních tyto informace nedokážou přivézt dostatečně rychle.

Na počátku vědeckého předpovídání počasí stáli dva muži: Francis Beaufort (známe od něj stupnici vyjadřující sílu větru) a hlavně jeho žák Robert Fitzroy. Oba dřív sloužili v britském námořnictvu, Fitzroy byl mimo jiné kapitánem při druhé Darwinově výpravě. Vojenské lodě začali od 50. let 19. století, kdy už byli v důchodu, využívat pro sběr aktuálních informací o počasí. Fitzroy také vyvinul nový typ barometru.

K myšlence předpovídat počasí ale Fitzroye přivedla až silná bouře, ve které v roce 1859 ztroskotala loď Royal Charter (459 mrtvých). Postavil patnáct meteorologických stanic, od kterých pomocí telegrafu získával aktuální informace. Zapisoval je, porovnával a vytvořil grafy, na jejichž základě mohla britská meteorologická služba začít od 1. srpna 1861 s publikací pravidelných a dostatečně přesných předpovědí.

Ta úplně první zněla takto:

General weather probable during next two days:
North – Moderate westerly wind; fine.
West – Moderate south-westerly; fine.
South – Fresh westerly; fine.

Tip: Podívejte se na video BBC k výročí první publikované předpovědi počasí.

Nejčtenější