Speciální masky poskytnou nadlidské smysly

Helena Vrecková  |  Věda

Kdo by nechtěl mít více než dokonalý sluch a zrak? Navíc s možností si tyto smysly libovolně upravovat?

Zrak a sluch jsou pro člověka téměř nejdůležitějšími smysly. Umožňují mu efektivně fungovat a komunikovat ve společnosti. Avšak ne každý jedinec má tyto smysly naprosto v pořádku. Zrakové i sluchové vady se pohybují na škále od drobného omezení, kdy k vyrovnání problému stačí jednoduchá pomůcka (brýle, kontaktní čočky, naslouchadla), až k úplné hluchotě či slepotě.

Stále se proto pracuje na vývoji dokonalejších zařízení, která by takto postiženým jedincům pomohla alespoň částečně navrátit ztracené smysly. Nedávno jsme například informovali o novém typu implantátu, který nahrazuje funkci středního ucha a umožňuje tak jeho nositelům znovu slyšet. Takováto zařízení pak mají umožnit handicapovaným dosáhnout úrovně zraku a sluchu zdravých lidí.

Studenti Královské vysoké školy umění v Londýně (Royal College of Art) se však rozhodli ve svém projektu vydat jiným směrem. Zaměřili se na možnost manipulovat se zrakem a sluchem jako takovými. Díky tomu mohou lidé dosáhnout až téměř nadlidské úrovně těchto smyslů.

Vznikl tak projekt Eidos, který má za cíl umožnit lidem manuálně nastavovat zrak a sluch, a měnit jejich úroveň či zaměření podle aktuálních potřeb. Například si představte, že sedíte na zajímavé přednášce uprostřed velmi hlučného davu. Ačkoliv se usilovně snažíte poslouchat jen přednášejícího, nejste doopravdy schopni vyrušit i okolní šum. Se zařízením londýnských studentů by však k „vypnutí“ nechtěných zvuků stačilo jen otočit vypínačem a naladit se na náš cíl.

Studenti vytvořili dvě funkční masky. Díky první ovlivňuje uživatel zvuky, které slyší. Druhá mění a zdokonaluje zrakové vjemy. Zdroj: Tim Bouckley – timbouckley.com
Studenti vytvořili dvě funkční masky. Díky první ovlivňuje uživatel zvuky, které slyší. Druhá mění a zdokonaluje zrakové vjemy. Zdroj: Tim Bouckley – timbouckley.com

Vylaďte svůj sluch

Projekt Eidos je tvořen dvěma zařízeními – speciálními maskami. První maska se zaměřuje na ovládání sluchu. Obepíná spodní polovinu obličeje. Kryje nos, ústa a je protažena až k uším. Podle tvůrců použitý software v masce umožňuje izolovat jednotlivé zvuky, které se normálně překrývají, a následně zesílit pouze jediný. Podobně, jako se děje při ladění rádia, kdy ve výsledku posloucháme jen jedinou stanici.

V masce je zabudován směrový mikrofon, který zachytí zvuk a použitý software jej zpracuje. Zvuk je dále poslán do sluchátek a skrze náustek se šíří do vnitřního ucha přes kostní vibrace. Tím je docíleno skutečně dokonalého zvuku, který téměř jakoby se vytvářel přímo ve vaší hlavě.

Druhou masku tvoří velké brýle s kamerou. Kamera snímá video a to je dále posíláno do počítače, v němž dojde ke zpracování dat. Software detekuje cíl, který jste pravděpodobně zaměřovali očima a dále jej upraví (dojde například k zaostření, přidání efektů či vytvoří dojem dlouhé expozice, jako u fotografických snímků). Takto upravené video je dále v reálném čase zobrazeno v brýlích. Díky tomu může například uživatel vidět jednotlivé části pohybu, které by normálním zrakem byly nerozpoznatelné.

Pouze pro praktické využití

Pro své zařízení vidí studenti velmi praktické využití. Maska pro posílení sluchu by byla vhodná například na koncerty k odfiltrování hluku ostatních návštěvníků, na přednášky a konference, atd. Podle studentů, Tima Bouckleyho, Millie Clive-Smith a Mi Kim Eun, by maska byla vhodná i k využití ve školách pro děti s ADHD, které trpí poruchami pozornosti a hyperaktivitou. Právě hluk je jedním z faktorů, kvůli nimž se děti hůře soustředí na výklad učitele. Maska by jim pomohla soustředit se právě jen na hlas vyučujícího.

V obou případech se jedná zatím jen o prototypy. Tvůrci masek však již nyní vidí jejich potenciál pro širokou škálu využití. Zdroj: Tim Bouckley – timbouckley.com
V obou případech se jedná zatím jen o prototypy. Tvůrci masek však již nyní vidí jejich potenciál pro širokou škálu využití. Zdroj: Tim Bouckley – timbouckley.com

Maska na očích zase může zajímavým způsobem obohatit například taneční či jiná veřejná vystoupení. Uplatnění by také našla při různých sportovních utkáních.

Nedokonalé prototypy

Jedná se zatím jen o prototypy, i přesto jsou to skutečně zajímavé nápady na vylepšení zraku a sluchu. I zde se však již objevují určité poznámky proti, nebo výhrady k formě masek. Jedním z největších prozatímních problémů je design masek. V dnešní době se většina výrobců snaží u svých zařízení o jednoduchý a elegantní design, oproti tomu tyto masky působí ve své nynější formě velmi robustně. Vzhledem k tomu, že se jedná jen o prototypy, je možné, že se studenti při dalším vývoji zaměří i na tuto část.

Do jisté míry může být problémem i omezení komunikace kvůli náustku. Maska je však primárně určena k dlouhodobějšímu poslechu. Navíc i zde jako u podobných zařízení vyvstává otázka možného zneužití.

Nejčtenější