Sociální sítě vám umožní být chytřejší

Karel Javůrek  |  Technika

Naše okolí nás formuje. V době sociálních sítí už ale nemusí jít pouze o blízké známé. Sociální sítě umožňují propojení a sdílení znalostí v rámci celého světa.

Ve většině případů nás tvoří okolí. Zkušenosti nejen nás samotných, ale především těch, kteří nás obklopují. To samozřejmě platí nejen pro zažité události, ale také pro předávání znalostí.

Různé evoluční modely předpokládají, že velká populace znamená i větší možnosti technologického pokroku a rozvoje znalostí, než v případě malé skupiny.

A pravě tento aspekt se rozhodli v experimentu otestovat vědci z Royal Academy v rámci Proceedings of the Royal Academy: Biological Sciences.

Učíme se od ostatních

Naše okolí má na nás obrovský vliv. I když si to možná ani neuvědomujeme, kopírujeme chování a zvyklosti ostatních v menším či větším měřítku. Kombinace učitel a žák tak nefunguje pouze ve škole, ale v celém našem životě.

Vědci již mají několik evolučních modelů, které predikují vývoj skupiny právě dle počtu jedinců a schopností předávání informací uvnitř skupiny, což ovlivňuje i následující generaci.

V dnešní době sociálních sítí ale máme možnost sledovat chování a informace od většího počtu lidí, než kdy dříve. Zatímco v dřívějších dobách jsme informace od našeho okolí získávali velmi omezeně a především fyzickou blízkostí, dnes už je vše jinak. Díky sociálním sítím můžeme sledovat informace, zvyklosti i chování stovek jedinců.

A právě vliv menšího a většího počtu „učitelů“ skrze několik generací otestoval nový experiment.

1 vs. 5 učitelů

Vědci se předpoklad rozhodli otestovat na dvou skupinách, kdy jedna měla přístup pouze k jednomu „učiteli“ (jeden zdroj informací) a druhá skupina pak k pěti různým učitelům.

Experiment obsahoval dvě skupiny dovedností, které se jednotlivci učili – tvorba obrázku v programu GIMP a zavazování provazu do různých forem uzlů.

Ukázka dvou testovacích oblastí v podobě obrázku a uzlů. Zdroj: The Royal Society
Ukázka dvou testovacích oblastí v podobě obrázku a uzlů. Zdroj: The Royal Society

První generaci učili experti na danou oblast, naučené znalosti pak jednotlivci předali další generaci, která s tímto neměla žádné zkušenosti a byla tak závislá na učení od předchozí generace. Zatímco u tvorby obrázku šlo o písemný popis znalostí jak na to, v případě uzlů jednotlivci natáčeli ukázková videa. Po deseti generacích se tak ukázalo, že rozdíl je opravdu obrovský.

Více učitelů = více dovedností

Po deseti generacích byly výsledné obrázky vytvořené v programu GIMP dle původních vzorů a provazové uzly nezávisle ohodnoceny podle daných specifikací a vlastností.

Rozdíl vývoje znalostí napříč generacemi se výrazně liší dle počtu „učitelů“. Zdroj: The Royal Society
Rozdíl vývoje znalostí napříč generacemi se výrazně liší dle počtu „učitelů“. Zdroj: The Royal Society
Rozdíl vývoje znalostí napříč generacemi se výrazně liší dle počtu „učitelů“. Zdroj: The Royal Society

Jak se ukázalo, skupina s přístupem ke znalostem pouze jednoho učitele měla stagnující či dokonce zhoršující se schopnosti. Naopak skupina, která měla přístup k více učitelům, podávala lepší výsledky.

Porovnání vývoje překreslení obrázku s jedním a pěti učiteli z předchozí generace. Zdroj: The Royal Society
Porovnání vývoje překreslení obrázku s jedním a pěti učiteli z předchozí generace. Zdroj: The Royal Society

Výsledkem po deseti generacích bylo to, že nejhorší jedinec ze skupiny s více učiteli dosahoval výrazně lepších výsledků, než nejlepší ze skupiny s jedním učitelem.

Tip: Abstrakt k experimentu si můžete přečíst na této stránce.

Sociální sítě jako nezbytná součást pokročilé civilizace

Experiment tak poprvé prokázal, že skupina s větším propojením dokáže předávat informace mnohem lépe a vede k postupnému zlepšování znalostí, zatím co skupina s menším přístupem k informacím vykazuje stejné nebo horší výsledky v průběhu generací.

Typická ukázka tohoto principu je nejen evoluce samotná, ale například různé odloučené skupiny nebo oblasti, které jsou v rámci vývoje oproti jiným civilizacím na Zemi výrazně pozadu.

Sociální sítě nám tak určitým způsobem umožní být chytřejší více než dříve, protože můžeme velmi snadno sledovat jakékoli „učitele“ z celého světa, se kterými bychom se v našem okolí nemohli fyzicky setkat.

Tento princip také ukazuje to, že ať už se jedná o jakoukoli pokročilou civilizaci v jiné části vesmíru, bude s velmi velkou pravděpodobností muset fungovat na stejných principech, které umožňují zlepšování znalostí v rámci generací – větší propojení a větší počet učitelů.

Pokud se tedy ve vesmíru vyskytují pokročilé civilizace, s velkou pravděpodobností si museli projít stejným stádiem vývoje, který zahrnoval určitou formu informačního spojení – obdobu internetu a sociálních sítí.

Nejčtenější