Smartphony umožní některá základní vyšetření

Helena Vrecková  |  Technika

Aplikace pro smartphony by se nově mohly rozšířit do oblasti lékařství. Co všechno tak mohou lékaři zjistit o svých pacientech z chytrých telefonů?

Smartphony zažívají na trhu obrovský vzestup. Ačkoliv dříve chytré telefony používali především technologičtí nadšenci, dnes jsou již rozšířené do všech vrstev společnosti. Jejich obliba je do jisté míry dána také množstvím aplikací, které jejich majitel může používat.

Není tak žádným překvapením, že v kapse nosíte nejen telefon, ale také vodováhu, kompas, atd. Chytré telefony se navíc rozšířily i do mnoha specifických oblastí, kde se dříve používaly speciální nástroje. Jednou z těchto oblastí je také lékařství. A nejsou to jen aplikace, které hlídají příjem kalorií nebo měří výdej energie. Vznikají také aplikace, které ve spojení s nějakým zařízením mohou skutečně fungovat jako kvalitní vyšetřovací nástroj.

Něco pro doktory

Těmito aplikacemi se zabýval Shiv Gaglani ve svém projektu Smartphone Physical. Na této webové stránce její autoři (kromě Shiva Gaglani na projektu pracují také studenti medicíny Michael Hoaglin a Michael Batista) shromažďují informace o technologických lékařských novinkách, které jsou propojené se smartphony. Na stránky pravidelně doplňují nová zařízení a aplikace.

Cílem je informovat lékaře o možnostech chytrých telefonů a o technologickém pokroku, který by jim do určité míry mohl i usnadnit práci se základním vyšetřením pacientů. Autoři také popisují, jak jednotlivé nástroje co nejlépe používat.

Mezi aplikacemi se objevují například nástroje pro monitorování srdeční činnosti (AliveCor EKG), ruční ultrazvuk MobiSante a další.

Co můžete kontrolovat?

AliveCor je ruční EKG, které se připevňuje na iPhone (verze 4 a vyšší). Na rozdíl od klasického EKG není potřeba při manipulaci připojovat k tělu množství elektrod. Stačí přístroj držet pevně oběma rukama a jemné elektrické impulsy ze srdce jsou zachyceny přes kůži snímacími destičkami. V reálném čase pak aplikace zobrazí srdeční frekvenci a rytmus. Včasné podchycení problému se srdeční činností je důležité především pro rizikové pacienty, u nichž je vyšší předpoklad srdečního problému.

Ruční ultrazvuk MobiSante je tvořen ruční sondou, aplikací v telefonu a dalším drobným příslušenstvím. Sonda se připojuje přímo ke smartphonu a pracuje se s ní, jako s klasickým ultrazvukem.

Ukázka použití MobiSante:

Digitální stetoskop (ThinkLabs Digital Stethoscope) pracuje na stejném základě jako klasický lékařský stetoskop. Rozdíl je však v tom, že zařízení monitorované zvuky zesílí a zaznamenává je do křivky, kterou je pak možno emailem odeslat například praktickému lékaři.

Dalším zajímavým zařízením je pak Biomeme, které z klasického smartphonu (určeno pro iPhone) vytvoří malou vyšetřovací laboratoř. Kromě aplikace je součástí přídavný hardware, který dokáže detekovat patogeny DNA (původce nemoci) během 30 minut. V zařízení je obsažena testovací kazeta, která zpracovává vzorky moči či krve. Biomeme ohřívá a ochlazuje vzorek a spouští chemické reakce. Podle reakcí vzorku pak vyhodnocuje přítomnost různých nemocí.

Různými zařízeními je možné také měřit krevní tlak, kontrolovat úbytek a nárůst tělesného tuku či svalové hmoty a mnoho dalšího.

Zařízení Biomeme k vyšetření vzorku krve či moči. Zdroj: Smartphone Physical
Zařízení Biomeme k vyšetření vzorku krve či moči. Zdroj: Smartphone Physical

Svádí ke „kyberchondrii“

Pokud by se díky tomuto projektu podařilo rozšířit využívání chytrých telefonů v lékařství, mohlo by to usnadnit vyšetřování pacientů v terénu. Především pak v těžko přístupných oblastech nebo v částech světa s nedostatečnou lékařskou péčí.

Výhodou je i možnost, že si pacienti budou provádět některá rutinní vyšetření sami a díky možnosti ukládání dat pak výsledky mohou konzultovat se svým lékařem. Podle autorů je možné, že se díky snadnému přístupu u některých lidí může objevit „nutkavá potřeba“ se neustále hlídat a kontrolovat, která by mohla být spíše ke škodě než k užitku. Avšak to se děje i dnes a někteří lidé díky internetu každý den objevují nové nemoci, kterými trpí.

Problém, který autoři při seskupování nástrojů řešili, je nejednotnost platforem pro různé aplikace. Některé aplikace totiž lze spustit jen na zařízeních s Androidem (u těchto zařízení je navíc i důležitá verze operačního systému). Jiné aplikace pak nainstalujete pouze do iPhonů od firmy Apple. Do budoucna by tak chtělo aplikace přizpůsobovat pokud možno oběma platformám, aby jejich uživatelé nebyli nijak omezováni.

Ke všem nástrojům je samozřejmě potřeba přídavných zařízení, která umožní provádět vyšetření. Na rozdíl od jejich lékařských vzorů jsou však daleko mobilnější s jednodušším ovládáním. Avšak jejich přesnost nedosahuje kvalit nemocničních přístrojů.

Nejčtenější