Škůdce se chrání před postřikem bakterií

Jaroslav Petr  |  Příroda

Ploštice škodící na celé řadě zemědělských plodin si nedělá nic z toxického postřiku. Zcela cíleně konzumuje bakterie, které ji před jedem ochrání.

Odolnost k postřikům se vyvíjí jak u plevelů, tak i u hmyzích škůdců poměrně dlouho a komplikovaně. Jsou pro ni nutné změny v dědičné informaci plevele nebo škůdce. Japonský škůdce sóji si poradil s insekticidem prakticky bleskově a na své dědičnosti nepotřeboval měnit vůbec nic. Nutné geny mu půjčily bakterie.

Žrouti postřiků

Postřiky insekticidními přípravky nemají zdaleka vliv jenom na hmyz. Japonští vědci pod vedením Yoshitoma Kikuchiho odhalili rozsáhlé přizpůsobení k insekticidu fenitrothionu u půdních bakterií. Na polích, kde se tento insekticid nepoužívá, jsou bakterie odolné k fenitrothionu velkou vzácností. Záhy po prvních postřicích se ale tahle rezistentní mikrobiální cháska silně rozmůže.

Až 80 % bakterií z rodu Bulkholderia dokáže insekticid rozkládat a využívá ho jako potravu. V půdě však nežijí jen bakterie. Vyskytují se v ní i nedospělé ploštice vroubenky druhu Riptortus pedestris, které se bakteriemi živí. Konzumací burkholderií odolných k fenitrothionu pak samy získají odolnost k postřiku. Než jim stačí fenitrothion ublížit, bakterie ho rozloží na neškodné látky.

100 miliard podnájemníků

Zatímco nedospělé nymfy vroubenky na polích neškodí, dospělé vroubenky představují závažného škůdce na sóji a mnoha dalších plodinách. Bakteriální výbavu, kterou si pořídily v mládí, si nesou po zbytek života. Ve speciálním orgánu u střeva může hostit dospělá vroubenka 100 miliard burkholderií. Takto vybaveným škůdcům nedokáže insekticid ublížit. Smrtelnou dávku přežije asi 70 % vroubenek. Předběžné výsledky naznačují, že bakterie rozkládají nejméně tři další insekticidy a mohou tak svým hostitelům skýtat celkem komplexní ochranu.

Nezvyklou symbiózu ploštice a bakterie, jež má za následek nečekanou odolnost hmyzu k insekticidům, popsali japonští vědci v prestižním vědeckém časopise Proceedings of the National Academy of Sciences.

Další informace:

Nejčtenější