Skalní malby indiánů tvořily nadpřirozený svět

Jaroslav Petr  |  Historie

Skalní malby indiánů vytvářely v krajině trojrozměrný model pozemského světa, nebes i podsvětí.

Potomek českých emigrantů americký antropolog Jan Simek z University of Tennessee v Knoxville přichází se senzačním odhalením. Skalní malby předkolumbovských indiánů vytvářely systém, ve kterém se odrážejí mytologické představy jejich autorů o světě.

Objev ztraceného světa

Nálezy skalních maleb už skoro nikoho neudivují. Nacházejí se i v části Apalačského pohoří zvané Cumberland Plateau. Stáří těchto maleb bylo určeno na 6000 let. Simek a jeho spolupracovníci prozkoumali 44 míst, kde se rytiny dávných indiánů nacházejí pod otevřeným nebem a vydal se i na 55 míst v podzemí. Všude vědci proměřovali a dokumentovali malby a rytiny dávných obyvatel pohoří náležejících k tzv. missippianské kultuře.

Simka a jeho kolegy zdaleka nezajímalo jen to, co je na skále namalováno. Sledovali i styl maleb a rytin, jejich barevné provedení a další pro nezasvěcené možná i zdánlivě podružné detaily. Pomalu tak před nimi začal vyvstávat úžasný svět náboženských představ dávných obyvatel jihovýchodní části Severní Ameriky.

Skalní malby indiánů vytvářely systém, ve kterém se odrážejí mytologické představy o světě
Skalní malby indiánů vytvářely systém, ve kterém se odrážejí mytologické představy o světě

Nebesa na vrcholcích hor

Jan Simek a jeho spolupracovníci ukázali ve studii publikované ve vědeckém časopise Antiquity, že malby tvoří v krajině trojrozměrný systém, který zobrazuje mytologické představy dávných indiánů o světě. Na vyvýšených místech se nacházejí malby a rytiny, které mají vztah k obloze, počasí nebo ročním dobám. Často zobrazují slunce nebo hvězdy a jsou provedené červenou barvou symbolizující život. Indiáni nemohli vylétnout do nebes, tak si je alespoň namalovali na místech, kde měli k nebi nejblíže.

Naopak, skalní stěny v údolích zobrazují běžné pozemské motivy, například lovnou zvěř, lidi, rostliny. V jeskyních pak zobrazovali indiáni to, co spojovali s temnotami a nebezpečím. V podzemí je proto motivem maleb a rytin často smrt, putování duší nebo znovuzrození. Často tu badatelé nacházejí černě vyvedené malby bájných hadů nebo psů, o kterých indiáni věřili, že provázejí duše mrtvých na onen svět.

Analýzy celkem překvapivě odhalily, že indiáni jen zcela výjimečně zobrazovali zbraně, a to jak v „nadoblačných sférách“, tak i v pozemském světě či podzemním světě zasvěceném smrti.

Nejčtenější