Setkání s proutkařem. Středověké chodby a dračí oka

Michal Černý  |  Příroda

Existuje něco jako geopatogenní zóny a funguje skutečně proutkaření? Na tuto otázku existují různé názory. Se vší vážností se touto problematikou zabývá i seriózní věda.

Pan Evžen Andres stojí na prostorné zahradě své chaty poblíž malého města u Prahy. V obou rukách drží virguli podobající se svinuté pružině, která se někdy používá při posilování. Evžen Andres udělá pár kroků a při přechodu nad určitým místem na zahradě pružina v jeho rukách začne reagovat, prudce vibrovat a otáčet se.

„Na tomto místě je pod zemí geofyzikální nehomogenita; tedy to, čemu se jinak říká geopatogenní zóna,“ vysvětluje Evžen Andres. „Rádi si zde dělají svoje hnízda třeba mravenci, líbí se v nich i kočkám. Naopak psům tyto zóny vadí a vyhýbají se jim.“

Jak přesně vypadá přechod přes inkriminované místo, lze vidět na tomto videu (omlouváme se za sníženou kvalitu zvuku):

Vědec a proutkař. Jde to dohromady?

Pozorovatel, který je vychovaný tradičním vědeckým pohledem na svět, v tento okamžik musí zpozornět. Geopatogenní zóny a proutkaření? Nejde jen o nějaké esoterické nesmysly a blouznění, patřící spíše do oblasti paravědy? Na proutkaření přece existuje spousta skeptických názorů a mnoho vědců se něčemu takovému nepokrytě vysmívá.

O geopatogenních zónách a proutkaření bude vyprávět Evžen Andres, který vystudoval geofyziku na Přírodovědecké fakultě UK a pětadvacet let pracoval v podniku Geoindustrie Praha. Nejde tedy o poblouzněného mystika, ale o střízlivého vědce, který se celý život zabývá geofyzikou.

„Již dlouhou dobu je známo, že hornina uvnitř Země není homogenní a nemá stejnorodé vlastnosti,“ vysvětluje Evžen Andres. „Jedná se o nehomogenity ve svrchní části zemského povrchu. Při horotvorných procesech se v zemi vytvářejí praskliny, které se mohou vyplnit hmotou s jinými fyzikálními vlastnostmi, než jaké má okolní hornina. Místa s různými vlastnostmi vyzařují odlišná fyzikální pole. Člověk nadán určitými schopnostmi – podle mých informací je má asi polovina lidí – reaguje nad místy s odlišným magnetickým nebo elektrickým polem, kde je třeba zvýšená radioaktivita nebo magnetizace. Dochází tak k tomu, že při přechodu nad tímto místem virgule v rukách začíná pracovat.“

V průběhu své kariéry si Evžen Andres několikrát vyzkoušel, že virguli lze využít a ušetřit tak nemalé finanční prostředky. Pomocí virgule se provádělo prvotní mapování. Po něm následovalo přesné fyzikální měření, kdy přístroje zjišťují intenzitu vyzařovaných polí.

Proutkař s virgulí v 18. století. Zdroj: Wikipedia
Proutkař s virgulí v 18. století. Zdroj: Wikipedia

Výzkum středověkých chodeb

V roce 1986 se Evžen Andres podílel na mapování opuštěných středověkých důlních chodeb v Horním Slavkově. Úkolem telestétů (lidí pracujících s virgulí) bylo mapovat důlní chodby, které vznikly ve středověku při těžbě cínu takzvaným chodbicováním. Pod zemí vznikl systém chodeb, které nebyly zakládány hlušinou a postupně se zavalovaly nebo zůstaly prázdné.

Skupina pěti telestétů chodila s virgulí v rukách terénem vedle sebe s rozestupy asi dvou metrů. Jakmile virgule zareagovala na podzemní dutinu, telestét se zastavil a určil hloubku důlní chodby s přesností na deset centimetrů. Z těchto údajů pak byla sestavená mapa důlních chodeb, a výsledky mapování byly nezávisle na telestétech ověřovány vrty. Podle Evžena Andrese se tímto průzkumem podařilo ušetřit statisícové prostředky, které by se jinak musely vynaložit na mnohem větší počet ověřovacích vrtů.

Nebezpečné domy ve „dračím oku“

Proutkaření a geopatogenní zóny jsou historicky známy již dlouho a běžně se s nimi pracovalo třeba ve staré Číně – zejména ve stavebnictví, kdy bylo třeba vytipovat vhodné místo, na němž postavit nový dům. V knize Rogera de Lafforesta Domy, které zabíjejí , se píše: „Když byli Číňané ještě civilizovaným národem, tedy do vlády Mao Ce-tunga, přikládali velký význam zdraví svých domů. Každému stavebnímu počinu předcházela konzultace s mistrem ve Feng-šuej, jakýmsi geofyzikem, čarodějem a státním úředníkem v jedné osobě. Ten prověřoval, zda z půdy nebo z podloží vybraného pozemku nevychází zhoubné záření. Stavební povolení bylo vydáno jen tehdy, když geofyzikální zkouška nezaznamenala žádné nebezpečí. Zvlášť přísně bylo zakázáno stavět na takzvaných dračích tepnách, tedy nad podzemním tokem, ať již byl jakkoli hluboko.“

Geopatogenním zónám se ve staré Číně říkalo „dračí tepny“, jejich křížení potom „dračí oka“ a bylo zakázáno na nich stavět. Naproti tomu současná architektura či stavebnictví na něco takového většinou nebere ohled, protože geopatogenní zóny se nepovažují za vědecky prokázané.

V budově hotelu v hongkongském zálivu Repulse Bay je nepřehlédnutelný otvor, za kterým stojí učení Feng-šuej. Hotel by jinak bránil drakům při jejich cestě z hor k moři, otvor problém vyřešil. Foto CC: Casper Moller, Flickr
V budově hotelu v hongkongském zálivu Repulse Bay je nepřehlédnutelný otvor, za kterým stojí učení Feng-šuej. Hotel by jinak bránil drakům při jejich cestě z hor k moři, otvor problém vyřešil. Foto CC: Casper Moller, Flickr

V letech 1986 až 1994 se Evžen Andres podílel na výzkumu domů v okresu Rakovník. Ve středočeském kraji patřil k území s největším výskytem nádorových onemocnění obyvatel. Tehdejší vedoucí pracovníci okresního úřadu chtěli vědět, proč tomu tak je. Evžen Andres zjistil, že ze 398 zkoumaných domů bylo kolem 72 procent postaveno na tektonických poruchách a v téměř polovině domů byla zaznamenaná zvýšená radioaktivita.

Byly identifikovány nebezpečné domy – většinou šlo o staré budovy, umístěné na svazích na mokrém a tektonicky porušeném podloží. Lidé si stěžovali nejen na vlhkost a plíseň na stěnách, ale i na špatnou kvalitu pitné vody, která byla příčinou častých výskytů ekzémů, zejména u dětí.

Podle zastánců teorie geopatogenních zón by se tedy mělo brát ohled také na to, zda nový dům nebude stát třeba na tektonické poruše nebo na podloží s anomálními fyzikálními vlastnostmi. Kromě toho se například nedoporučuje spát na posteli, jejíž matrace jsou položeny na kovové síti, anebo třeba také v přítomnosti zapnutého mobilního telefonu. Všechno to může vyzařovat fyzikální pole, které mají na zdraví člověka negativní vliv.

Ve středověku se za proutkaření upalovalo

Samotné geopatogenní zóny jsou samozřejmě spornou záležitostí, která vyvolává četné kontroverze. Oficiální věda je neuznává a skeptické spolky se k celé problematice staví negativně.

Například na stránkách českého spolku skeptiků Sisyfos autoři uvádějí, že „Představa o geopatogenních zónách je jen modernizovanou, a v léčitelství použitou verzí převzatou ze středověké geomancie, která předpokládala existenci různých významných center a podzemních linií v přírodě. Přítomnost geopatogenních zón ani zemního záření nelze žádným způsobem objektivizovat, vymezit nebo změřit, protože jde jen o výmysl, kterému bohužel věří značné množství osob. Pokud jde o pohyb proutku, jde jen o tzv. ideomotorický pohyb, vyvolaný podvědomě svalstvem proutkaře, který se domnívá, že našel geopatogenní zónu.“

Podle Evžena Andrese takové názory vyslovují lidé, kteří nepřekročili práh středověkého způsobu myšlení. Ve středověku byla geomancie považována za čarodějnictví, za něž mohl dotyčný být i upálen. V současnosti je podle Andrese již známo, že země není homogenní, a tektonické poruchy, vyzařující anomální fyzikální pole, jsou vlastně ony dotyčné geopatogenní zóny. Není však prozkoumána podstata mechanismu, jakou virgule v rukách proutkaře na odlišné fyzikální pole reaguje.

Nevysvětlené jevy v přírodě se skutečně vyskytují, a v některých případech není vhodné je jednoduše odmítnout jako podvody. S postupem vědeckého poznání se může ukázat, že celá věc má reálný základ, a v současnosti je lze považovat za jednu z možných odchylek od všeobecně přijatého vědeckého paradigmatu.

Další informace:


Uvědomujeme si, že jsme tímto článkem na VTM.cz vstoupili do oblasti, o které se ve slušné společnosti s vědecky kritickým myšlením nemluví. Na kterou je až hanba vůbec pomyslet! Opravdu ale to, co nelze přesně změřit a prokázat, neexistuje?

Co si o proutkaření myslíte? Je to podle vás výmysl a podvod, nebo má tato technika reálný a využitelný základ?

Nejčtenější