Šest osob stačí k propojení celé planety

Helena Vrecková  |  Věda

Všichni jsme propojeni, a nejen internetovou sítí. Podle teorie Šesti stupňů odloučení jsou všichni lidé planety spojeni maximálně přes šest dalších osob.

Na Zemi je šest miliard lidí rozprostřených na šesti kontinentech. Každý rok se počet obyvatel zvýší o 80 milionů. Tyto osoby jsou si navzájem většinou cizí, a přesto je jejich vzájemné propojení otázkou jen šesti dalších lidí. Jedná se o reálné propojení, kdy můžete kontaktem přes známé svých známých dojít k jakékoli osobě na Zemi.

Dopisy do Bostonu

Teorie Šest stupňů odloučení (Wiki česky, anglicky) vychází z myšlenky, že všichni lidé jsou navzájem propojeni přes své blízké. Lidé tvoří řetěz, kdy každý známý je označován jako jeden stupeň odloučení. Ačkoli název vyvolává dojem, že číslo odloučení je přesné, ve skutečnosti to tak docela není. Většina vědců, zabývajících se tímto problémem, si je jista, že je to číslo velmi malé, avšak často váhají v rozmezí mezi pěti a sedmi lidmi.

Jako první začal o zmenšování světa uvažovat maďarský spisovatel Frigyes Karinthy. V roce 1929 vydal povídku Řetězy, ve které se zabývá neustále se rozšiřující sítí společenských vztahů. Postavy z povídky věří, že všechny bytosti na Zemi jsou propojitelné nanejvýše přes pět lidí.

Karinthy byl přesvědčen, že hustota lidských sítí bude narůstat a sociální vzdálenost tak bude mnohem kratší než fyzická. Rychlý vývoj komunikačních technologií a možnosti cestování mu dávaly jen za pravdu.

Karinthy byl velmi brzy považován za zakladatele této teorie. Svou myšlenku však nikdy neověřil. Největší pokrok v dokazování teorie Šest stupňů odloučení je připisován americkému psychologovi Stanleymu Milgramovi. V roce 1967 odstartoval studii Malý svět. Napsal velké množství dopisů, které rozeslal mezi své známé. Ti dopisy dál předávali svým známým tak, aby byly doručeny Milgramovu příteli v Bostonu. Průměrný počet předání byl šest. Zajímavostí je, že ačkoli se Milgramovi připisuje i vznik názvu teorie, sám jej nikdy nepoužil.

Schéma teorie Šest stupňů odloučení. Zdroj: Wikipedia, Daniel'
Schéma teorie Šest stupňů odloučení. Zdroj: Wikipedia, Daniel'

Mnoho výzkumů se stejnými výsledky

Jeden z výzkumů proběhl pod vedením Duncana Wattse a Stevena Strogatze. Ti v roce 1998 pomocí grafů ověřili, že i jednoprocentní propojení může vyvolat důležitý efekt. Podívejte se na tuto zprávu (PDF).

Vycházeli z myšlenky, že teorie Šest stupňů odloučení není aplikovatelná jen na přímé vztahy mezi lidmi. Že odpovídá chování nervového systému živých organismů, internetové síti, filmového průmyslu. Jejich výzkum poukázal také na hrozbu přenášení infekce, kdy nemusíte osobně znát nakaženého, a přesto se k vám nákaza dostane. Watts i Strogatz se snažili vytvořit matematickou podobu této teorie.

Jiný výzkum proběhl v roce 2001 na Kolumbijské univerzitě. Zde vyšli z trochu pozměněného Milgramova výzkumu, neposílali však dopisy, ale e-maily. Rozsah byl proto mnohem větší. Vzorek 48 tisíc odesílatelů s devatenácti cíli rozmístěnými v 157 zemích ale nakonec potvrdil Milgramovo číslo. O výsledcích píše tento článek.

Studie měla pokračování v roce 2003, kdy se počet odesílatelů e-mailových zpráv rozrostl na 60 tisíc. Ukázalo se, že k cíli dorazila pouze tři procenta všech odeslaných zpráv, průměrně tvořili řetěz čtyři lidé. Vědci po zahrnutí faktorů ztracení zprávy či doby předávání zjistili, že přibližná délka řetězce bude mezi pěti až sedmi lidmi.

Analytici Facebooku vzali vzorek deseti milionů lidí, podle zadaného města je zobrazili na mapě a propojili je čarami s jejich přáteli. Vznikla celkem přesná mapa světa. Zdroj: Facebook
Analytici Facebooku vzali vzorek deseti milionů lidí, podle města zadaného v profilu je zobrazili na mapě a propojili čarami s jejich přáteli. Vznikla celkem přesná mapa světa. Zdroj: Facebook

Přidal se také Microsoft. V roce 2006 společnost vyhodnotila třicet miliard rychlých zpráv, které byly mezi 180 miliony uživatelů odeslány v průběhu jednoho měsíce. Spojení dvou různých lidí vyžadovalo v průměru 6,6 stupňů (osob).

Odloučení na internetu

O vlivu sociálních sítí slýcháme dnes a denně. Ale je jejich schopnost propojovat opravdu tak veliká? V průběhu let vznikaly různé projekty zaměřené právě na spojování lidí. Zmiňme alespoň některé z nich.

Digrii.com: Projekt posuzuje stupně odloučení mezi zaregistrovanými osobami.

Facebook: Aplikace s názvem Six Degrees počítala stupně odloučení mezi lidmi. Měla přes 5,8 milionů uživatelů a přibližné číslo odloučení bylo 5,73 stupňů. V roce 2009 však byla aplikace z důvodů politiky Facebooku vypnuta.

Twitter: Podle studií je průměrný počet odloučení 4,67. Z toho vyplývá, že přibližně padesát procent lidí je na Twitteru spojeno přes maximálně čtyři další osoby, kdežto téměř všude jinde je to přes více než pět.

Jestli používáte profesionální sociální síť LinkedIn, můžete si prostřednictvím služby InMaps nechat zobrazit síť svých známých a vzájemných vazeb. Viz video.

LinkedIn také názorně ukazuje počet osob v různých stupních odloučení. Jestliže konkrétně uživatel na následujícím obrázku má ve své síti 158 známých, v druhém stupni (známí jeho známých) dosáhne už na více než 15 tisíc osob. Ty ho mohou propojit s více než 1,3 milionu lidí.

LinkedIn: Moji známí mě mohou představit patnáci tisícům svých známých
LinkedIn: Jeho známí ho mohou představit patnáci tisícům svých známých

Atraktivní i pro film

Teorie Šesti stupňů odloučení je zajímavá i pro filmový a seriálový svět. Název teorie byl využit v dramatu Six Degrees of Separation s Willem Smithem. Šest stupňů se jmenoval americký seriál o šesti lidech, jež se ovlivňují, aniž by si to uvědomovali. O stejný případ vlastně jde i v rozvleklém seriálu Ztracení, kdy se všichni před katastrofou náhodně potkávají. Také oskarový film Babel je založen na šesti stupních odloučení.

Nejčtenější