Saturnův měsíc skrývá oceány vody

Jaroslav Petr  |  Vesmír

Pod ledovým povrchem Saturnova měsíce Eceladus se skrývají oceány vody v kapalném skupenství. Astrobiologové hýčkají naději, že tyto vody mohou hostit mimozemský život.

Saturnův měsíc Enceladus je ve sluneční soustavě rekordmanem v odrážení slunečních paprsků. Od jeho povrchu se jich odrazí zpět do vesmíru plných 99 %. Povrch Enceladu je bělejší než list kancelářského papíru.

Je to dáno tím, že měsíc kryje souvislá vrstva ledu. Vědce vzrušuje otázka, co se nachází pod jiskřivým ledovým příkrovem.

Záhadné gejzíry

Z povrchu Enceladu tryskají do okolního prostoru gejzíry ledových krystalů. Od objevu těchto gejzírů vědci spekulují, že se v hloubce kolem deseti kilometrů pod povrchem může udržovat voda v kapalném skupenství. Gejzíry by mohly představovat výrony z hlubin. Početná skupina skeptiků však vidí v gejzírech projevy „suchých“ procesů, jako je například sublimace povrchového ledu. V poslední době se ale množí pozorování, která nahrávají teoriím o hlubinném oceánu na Enceladu.

Gejzíry na Enceladu pozorované sondou Cassini:

Tým vedený Andrewem Ingersollem z California Institute of Technology v americké Pasadeně zjistil, že gejzíry jsou tvořeny rovnocenným podílem ledových krystalů a plynů. Při sublimaci a dalších „suchých“ procesech se obvykle pohybuje podíl ledu v plynech do 1 %. Podle Ingersolla to znamená, že gejzíry vznikají výronem kapalné vody z hlubin měsíce.

Zřídla činná miliony let

Gejzíry na Enceladu nejsou efemérní záležitost. Chrlí ledové krystaly po dlouhou dobu, led pak pomalu sedimentuje na povrchu měsíce. Vědci spočítali, že se jeden milimetr ledových krystalů usadí zhruba za 1 500 roků. V některých místech stanovili mocnost vrstev ledových krystalů z gejzírů na 125 metrů. To by znamenalo, že gejzíry jsou aktivní po dobu desítek milionů roků.

Ledové krystaly unikají i do okolí měsíce. Část jich svou gravitací zachytí i planeta Saturn. Krystaly ledu z Enceladu přispívají k tvorbě Saturnova prstence označovaného jako prstenec E.

Podívejte se na cestu sondy Cassini k měsíci Enceladu:

Záhadou zůstává energie, která umožňuje dlouhodobou aktivitu ledových gejzírů na Enceladu. Astronomové odhadují, že se v gejzírech uvolňuje asi 16 gigawattů energie. Všechny známé zdroje energie, jako např. slapové síly vyvolané gravitací Saturnu, dávají dohromady jen zlomek tohoto množství.

S energetickou bilancí měsíce souvisí také klíčová otázka, zda má Enceladus dost energie na to, aby udržel dostatečný objem vody v kapalném skupenství. Podle některých odborníků nemusí být pod povrchem jeden globální oceán. Slapové síly ale mohou stačit k vytvoření menšího místního moře hluboko pod mocnou ledovou krustou.

Nejčtenější