Saranče má uši jako člověk

Jaroslav Petr  |  Příroda

Tropický hmyz si vyvinul sluchový orgán se stejnou stavbou, jakou příroda vybavila člověka.

Dobře slyšet je životně důležité. A v hluku tropického pralesa to platí dvojnásob. Proto se u některých druhů hmyzu vyvinula komunikace ultrazvukem. Živočichové tak získali velkou šanci, že se jim do rozhovorů nebude míchat okolní vřava na delších zvukových vlnách. K tomu je příroda navíc vybavila i jedinečným sluchem.

Poslech kolenem

Jihoamerická saranče Copiphora gorgonensis na první pohled nevypadá, že by měla někde v těle schované lidské ucho. Zpočátku to unikalo i entomologům, kteří správně pátrali po sluchovém orgánu na přední noze saranče. Tým vedený Danielem Robertem z University of Bristol pozoroval vibrace zvláštního políčka, které slouží saranči pro podobné účely jako nám ušní bubínek. Přitom si vědci povšimli vibrace povrchu nohy i vedle vlastního bubínku. Co to tam kmitá?

Detailní náhled do nitra sarančí nohy odhalil kanálky naplněné zvláštní tekutinou. Kanálky byly touto kapalinou doslova napumpované. Jejich stavba silně připomíná spirálovitě stočený kanálek vnitřního ucha, díky kterému slyší savci včetně člověka. Pro svůj tvar dostal tento útvar označení hlemýžď čili cochlea. Objev obdobného orgánu u bezobratlého živočicha znamená obrovské překvapení.

Nejvyšší tón v říši zvířat

Lidský a sarančí „hlemýžď“ nejsou dědictvím po podobně vybaveném společném předkovi. Savci a sarančata si vyvinuli velmi podobný sluchový orgán nezávisle na sobě. Saranče je vybavena skutečně miniaturní verzí o průměru něco málo přes půl milimetru.

Vědci objevili stejný typ vnitřního ucha i u dalších čtyř druhů tropických sarančí. Jedna z nich dokáže tímto orgánem zachytit zvuky o frekvencích až 190 kilohertz. Člověk vnímá zvuky do frekvencí 20 kHz, pes dokonce do 60 kHz. Saranče je ale držitelem absolutního rekordu. Dosud nikdy vědci nepřistihli žádného tvora při poslechu srovnatelně vysokých tónů. Popis jedinečného sluchového orgánu tropické saranče přinesl prestižní vědecký týdeník Science.

Nejčtenější