Římská vražda mladé dívky: důkaz po dvou tisíciletích

Jaroslav Petr  |  Historie
Ilustrační foto

S odstupem dvou tisíc let usvědčili archeologové římské vojáky na Britských ostrovech ze skutku, který bychom dnes označili za válečný zločin na civilním obyvatelstvu.

Bylo jí asi osmnáct. Ležela zkroucená tváří k zemi v mělkém hrobě, který jen stěží kryl její tělo. Jedna noha jí dokonce trčela z hlíny ven. O příčině její smrti nemůže být pochyb. V zadní části lebky je patrná rána vedená římským mečem. Oběť v okamžiku skonu klečela na kolenou.

Rána mečem do týla

Vražda mladé dívky je dávno promlčená. Došlo k ní někdy kolem roku 50 našeho letopočtu. Jen pár let poté, co Římané pronikli na Britské ostrovy. Prozradilo to datování úlomků keramiky nalezené pod tělem. Keramické střepy také naznačují, že dívka patřila k původním obyvatelům Británie.

O tom vypovídá i orientace ledabyle vyhrabaného hrobu. Římané totiž pochovávali své mrtvé položené ve směru východ-západ, zatímco dívka je pohřbena ve směru sever-jih, jak bylo zvykem u pohanského původního obyvatelstva. Kostra svědčí o tom, že dívka byla po celý život dobře živená a netrpěla vážnějším onemocněním. Rána římského meče ukončila její život v plné síle.

Kruté časy římské invaze

Ilustrační foto

Britští archeologové ze společnosti SWAT Archaeology narazili na šokující nález při rutinním průzkumu lokality dnešního britského Favershamu. Na tomto místě mají probíhat rozsáhlé stavební práce a archeologové si chtěli být jisti, že nebudou zničeny cenné historické památky.

Vědci sledovali římské příkopy lemující starou komunikaci zbudovanou Římany. Spojovala dnešní Canterbury a St. Albans. U této silnice založili Římané malé město a právě na dohled od něj došlo k vraždě. Dívku zcela určitě zabili římští legionáři a nechali ji ležet jen kousek od místního hřbitova.

Římská invaze do Británie bývá často líčena jako idylické období, kdy s Římany přišla na ostrovy i civilizace. Skutečnost byla mnohem drsnější. Hrob mladé dívky jasně dokládá, jak Římané zacházeli s místním obyvatelstvem. Není pochyb o tom, že značnou část domorodců jednoduše vyvraždili.

„Historie dobývání nových území se za tisíciletí příliš nezměnila a asi si všichni dokážou představit, co dívka prožila, než její život ukončila rána mečem,“ říká vedoucí archeologického týmu Paul Wilkinson.

Nejčtenější