Repríza spásné tsunami bude ničivá

Jaroslav Petr  |  Historie

Tsunami, která udeřila na řecké pobřeží v zimě roku 479 př.n.l., zachránila starořecké město Potidea.

Peršané stáli na pobřeží pod hradbami města Potidea, když v tom hladina moře náhle a výrazně klesla. Vzápětí se přivalily vlny, jež perskou armádu smetly. Město, které se připravovalo na dlouhé obléhání a urputný boj, bylo najednou svobodné. Nad nepřáteli se doslova „zavřela voda“.

Poseidonova pomsta

Řecký bůh Poseidon

Podle Řeků měl ve zničení perského vojska před Potideou prsty bůh moří Poseidon. Moderní věda vidí v tomto příběhu nejstarší dochované vylíčení vlny tsunami. Najdeme ho v díle řeckého historika Hérodota (narozen kolem roku 484 př.n.l., zemřel mezi roky 430 a 420 př.n.l.).

V seismicky aktivním Středomoří dochází k zemětřesením poměrně často. Některá z nich jsou i poměrně silná a napáchají velké škody na majetku i lidských životech. Můžeme si být jisti, že v minulosti docházelo ke katastrofám, jež by dnes měly nedozírné následky. Proto jsou historická svědectví, jako je to Hérodotovo, velmi cenná. Můžeme z nich čerpat informace o sice velmi vzácných, ale zároveň i velmi ničivých katastrofách a udělat si aspoň rámcovou představu o tom, co se může v dané oblasti v blízké či vzdálenější budoucnosti přihodit.

Hérodotos nepřeháněl

Někdy však není jednoduché odlišit skutečnost od „básnické licence“ antických autorů. Popis historické události mohl být zveličen. Proto není nad to, když lze zprávy dávných autorů ověřit. Právě o to se pokusil tým německých vědců pod vedením Klause Reichertera z Aachen University. O výsledcích výzkumu referovali vědci na kongresu pořádaném Seismological Society of America v San Diegu.

V místě bývalého města Potidea podnikl Reicheiter se svým týmem důkladný průzkum a narazil na mohutnou vrstvu mořských usazenin, která se vytvořila na pobřeží někdy v 5. století př.n.l. Sedimenty obsahují podstatně starší materiál, který musel být přinesen z mořského dna. Není pochyb o tom, že Hérodotos nepřeháněl. Na pobřeží tu narazila mohutná tsunami.

Dnes nepatří tato oblast mezi místa, kde by byli lidé připraveni na katastrofu podobných rozměrů. Nikdo tu s ničím takovým, jako byla „Poseidonova pomsta Peršanům“, nepočítá. Díky výsledkům bádání v novém vědním oboru, pro který se ujalo označení paleoseismologie, však musí být tato oblast zahrnuta do systému ochrany před ničivými tsunami.

Další informace:

Nejčtenější