Rekordně stará DNA objasnila původ koní

Jaroslav Petr  |  Příroda

Vědci přečetli kompletní dědičnou informaci pravěkého koně. Dochovala se v kostech po 700 tisíciletích strávených ve věčně zmrzlé půdě Yukonu.

Další rekord padl. Donedávna patřil nejstarší kompletně přečtený genom pravěkým lidem, kteří žili na Sibiři před 80 000 lety. Teď se hranice pro čtení pravěkých genomů posunula bezmála na desetinásobek. A genetici slibují, že to není jejich poslední slovo.

Kosti z permafrostu

Početný mezinárodní tým vedený dánským genetikem Eskem Willerslevem z university v Kodani izoloval z kostí pravěkého koně starých 700 000 let tolik DNA, že vědci mohli přečíst kompletní dědičnou informaci tohoto zvířete.

Genetici zároveň přečetli celou DNA koně Převalského, pravěkého koně, který žil před 43 000 lety, a také DNA několika různých plemen současných koní. K tomu přidali i kompletní genom osla. Získali tak jedinečný soubor dat, ze kterého lze vyčíst evoluční historii současných koní.

Potvrdilo se, „převaláci“ jsou nejbližší současní příbuzní domácích koní. Předek všech současných zástupců rodu Equus – tedy domácích koní, koně Převalského, oslů a zeber – žil před 4 miliony let. V posledních 2 milionech let stavy těchto zvířat významně kolísaly a nejednou měli zástupci rodu Equus namále. To byl zřejmě důsledek tvrdých podmínek panujících v ledových dobách.

O přečtení pravěkého genomu informovala i televize Newsy:

Kde jsou hranice možností?

Přečtení 700 000 let starého genomu otevřelo opět otázku, jak daleko do minulosti se mohou genetici svými analýzami vydat. Autoři studie o pravěkém koňském genomu publikované ve vědeckém týdeníku Nature neskrývají, že jim pomohla šťastná souhra okolností. Kůň zemřel během doby ledové a jeho ostatky se rychle dostaly do věčně zmrzlé půdy, která je konzervovala. Škodu na DNA pravěkého koně nestačily napáchat ani bakterie, jež se obvykle na mršině o překot množí. Svou roli sehrál i technický pokrok. Vědci dneska dokážou přečíst genom i z jediné molekuly DNA.

Potvrdil se teoretický předpoklad, že je v možnostech současných genetických analýz přečíst genom starý zhruba milion let. Samozřejmě za předpokladu, že se ostatky pravěkého tvora nacházely v příhodných podmínkách – v chladu, v suchu a bez přístupu vzduchu. Vědci proto vidí jako reálné i čtení dědičné informace našich dávných předků Homo erectus.

Nejčtenější