První indiáni měli evropské kořeny

Jaroslav Petr  |  Historie

Praobyvatelům Nového světa kolovala žilami evropská krev. Jasně to dokazují genetické analýzy. Jak k tomu došlo?

Příměsi DNA typické pro Evropany mají v dědičné informaci indiánů svůj původ v míšení původních obyvatel Ameriky s kolonisty po roce 1492. Evropské geny si ale nesli indiáni už v předkolumbovských dobách. Je jich tolik, že to rozhodně nelze připsat na vrub krátkého výletu Vikingů do Nového světa na přelomu 10. a 11. století. Kde se tedy evropské geny v dědičné informaci indiánů vzaly?

Přes Atlantik suchou nohou?

Podle jedné velmi kontroverzní teorie přišli indiáni do Ameriky z Evropy v ledových dobách přes Atlantik. Severní oblasti Atlantického oceánu byly tehdy permanentně zamrzlé. Souvislé masy ledu mezi Evropou a Americkou se daly přejít suchou nohou a nabízely se jako ledová dálnice k cestě, na kterou Kolumbus o mnoho tisíciletí později potřeboval koráby.

Vyznavači této teorie se ohánějí určitou podobností ve tvaru kamenných hrotů vyráběných pravěkými lovci v Evropě a Americe. Skutečně hroty tzv. sulutréenské kultury ze západní Evropy a cloviské kultury ze Severní Ameriky mají podobný tvar. Ale většina badatelů považuje tuto podobnost za výsledek náhody.

Nyní přicházejí genetici s mnohem přesvědčivějším důkazem evropského původu indiánů. Ti ale nepočítají s migrací našich předků přes zamrzlý Atlantik. Spoléhají na tradiční model osídlení Ameriky z Asie přes úzký pruh pevniny tzv. Beringie. Ta se vytvořila v ledových dobách v místě dnešního Beringova průlivu poté, co v důsledku růstu ledovců poklesly hladiny světových moří a oceánů.

Hoch z Mal´ty

Na konferenci Paleoamerican Odyssey konané nedávno v americkém Santa Fe představil dánský genetik Eske Willerslev z university v Kodani výsledky analýz DNA z kostí pravěkého hocha starých 24 000 let. Kostra byla nalezena na Sibiři v oblasti Bajkalu a je známa jako „chlapec z Mal´ty“. Dědičná informace hocha je pozoruhodná tím, že na jedné straně nese jasné znaky indiánské DNA a na druhé straně se v ní vyskytuje celá řada dědičných rysů typických pro DNA Evropanů.

Eske Willerslev proto razí názor, že chlapec z Mal´ty byl reprezentantem lidí, kteří byli evropského původu a v migracích za zvěří se vydali daleko na východ. Před 24 000 lety už byli na Sibiři. Ve své cestě ale pokračovali dál a před 15 000 lety přešli po pevninském mostu Beringie do Ameriky. Byli to první indiáni.

Teprve po nich přišla do Nového světa další už ryze asijská pravěká etnika z Asie. Na americkém kontinentě se tito lidé promísili, a proto dnes koluje indiánům žilami třetina evropské krve. Evropské krve samozřejmě přibylo poté, co do Ameriky začaly proudit davy kolonistů z Evropy. Ale to nic nemění na tom, že část evropské DNA má v indiánské dědičné informaci velmi starý původ.

Nejčtenější