První američtí osadníci usvědčeni z kanibalismu

Jaroslav Petr  |  Historie
Zdroj: spirit of america, Shutterstock.com

Historie osídlení Severní Ameriky měla hororový úvod. První angličtí kolonisté z hladu zabili a snědli čtrnáctiletou dívku.

Vědci ji pojmenovali Jane, i když její totožnost neznají a zřejmě se ji ani nikdy nedozvědí. V kruté zimě mezi roky 1609 a 1610 propukl v první trvalé anglické osadě v Novém světě hladomor. Dívku tehdy někdo brutálně zabil a snědl.

Královo město

Psal se 14 květen roku 1607, když Angličané založili v Americe na pobřeží Virginie první stálou osadu. Dostala jméno po anglickém králi Jakubovi I. – nejprve James Fort a později Jamestown. Král založil pro kolonizaci Nového světa obchodní společnost Virginia Company of London. Právě ta stála u zrodu Jamestownu.

Královský osídlovací projekt se od začátku potýkal s velkými problémy. Už samotné vylodění Angličanů naznačovalo, že jsou ve srovnání se Španěly v tomto typu podnikání bídní amatéři. Trojici anglických korábů trvalo neuvěřitelné čtyři měsíce, než překonaly Atlantik a zakotvily v ústí dnešní zátoky Chesapeake.

Angličané si vybrali pro stavbu pevnosti chráněné dřevěnou palisádou „ideální“ místo. Ostrov, na kterém nežili místní indiáni. Pevnost vyrostla během jediného měsíce. Zdálo se, že nic nebrání Jamestownu a jeho obyvatelům v rozkvětu.

Hladová zima

Záhy se ukázalo, proč na ostrově indiáni nežijí. Byla to bažinatá výspa plná moskytů přenášejících infekční choroby. Mořský příliv tlačil do ústí řeky slanou vodu a ta se pak nehodila k pití ani vaření. Půda nedovolovala pěstování zemědělských plodin a většina osadníků k zemědělství nijak netíhla. Kolonie tak byla od samého počátku existenčně závislá na dovozu potravin z Anglie. Ten selhal už v zimě na přelomu let 1609 a 1610, kdy Jamestown postihl hladomor. Na začátku zimy mělo město asi 500 obyvatel. Jara se dožilo jen 60.

Okolnosti tzv. Starving Time byly dlouho předmětem dohadů. Lidé v Jamestownu jedli všechno, co dokázali pozřít. Pobili všechna domácí zvířata. Lovili potkany. Žvýkali kůži z opasků a bot. Spekulovalo se i o kanibalismu. Pro to však chyběly hmatatelné důkazy.

Nejnovější archeologický výzkum v rámci Jamestown Redicovery Project však odhalil neklamné svědectví o tom, že hlad dohnal obyvatele Jamestownu k nejhoršímu. Lebka čtrnáctileté dívky nese neklamné stopy po násilné smrti, vybrání mozku a odřezávání svalů. Někdo ji zabil a snědl. Její ostatky pak vyhodil s kostmi domácích zvířat mezi odpadky.

Nejčtenější