První Američané

Jaroslav Petr  |  Historie
Ilustrační foto

První lidé žili v Novém světě o 2 500 roků dříve, než jsme si mysleli. Lidé tzv. cloviské kultury tak přišli o titul „nejstarší Američané“.

Dlouho byli archeologové přesvědčeni, že první lidé přišli do Ameriky z Asie zhruba před 13 000 roků. Nyní našli v Texasu sídliště pravěkých lidí staré 15 500 let. Zprávu o něm otiskl prestižní vědecký týdeník Science.

Cloviská kultura

Profesionálních badatelů i amatérských nadšenců, kteří si dělali nárok na objev nejstarších Američanů, je bezpočet. S jejich nároky byly ale vždycky potíže. Buď panovaly pochyby o datování nálezů anebo vědci odmítali údajné stopy po dávném osídlení uznat za výsledek lidské činnosti.

Pohled na archeologickou lokalitu Debra L. Friedkin. Foto: AAAS

Nezpochybněnými nejstaršími obyvateli Ameriky tak dlouho zůstávali lidé tzv. cloviské kultury. Ta dostala jméno podle jednoho z prvních nálezů nádherně opracovaných kamenných hrotů s typickým širokým žlábkem u Clovisu v Novém Mexiku.

Lidé cloviské kultury patřili k lovcům velké zvěře. Lovili bizony, mastodonty a další velké pravěké savce. A vedli si přitom tak zdatně, že mnohé ze zástupců tzv. megafauny vyhubili.

Lokalita Friedkin

Nejnovější nálezy z texaské lokality Debra L. Friedkin odhalily sídliště pravěkých lovců s více než 15 000 kamennými nástroji, jež se od typických hrotů cloviských oštěpů výrazně liší. Některé rysy nástrojů jsou však podobné. Texaské nástroje jsou výrazně jednodušší, a tak vědci už při jejich nálezu pojali podezření, že je vyráběli předchůdci lidí cloviské kultury. To se potvrdilo při datování vrstev, ve kterých nástroje ležely. Analýzy jasně dokázaly, že jsou staré až 15 500 roků. Jsou tedy o 2 500 let starší než dosud nejstarší nezpochybnitelné osídlení Severní Ameriky.

Ukázka kamenných nástrojů vyráběných nejstaršími Američany. Foto: AAAS
Ukázka kamenných nástrojů vyráběných nejstaršími Američany. Foto: AAAS

Naše představy o osídlení Severní Ameriky a původu lidí cloviské kultury tak rázem vzaly za své. Migrace lidí s Asie do Nového světa proběhla dřív. Lidé cloviské kultury nejsou potomky prvních asijských přistěhovalců. Jejich předci žili v Americe po dlouhá tisíciletí. Nádherné cloviské hroty oštěpů s typickým žlábkem nebyly vyráběny technologií importovanou z Asie. Tam se ostatně podobné kamenné hroty nikdy nenašly. Jde o ryze americký vynález.

Nejčtenější