Proč gepard předhoní chrta

Jaroslav Petr  |  Příroda

Gepard a chrt mají podobnou stavbu těla a obdobný styl běhu. Přesto nemá pes proti velké kočce v běhu nejmenší šanci.

Ve zrychlení z nuly na sto kilometrů v hodině se gepardovi vyrovná jen málokterý automobil. Žádný chrt by s ním neudržel krok a beznadějně by zaostal. Psí sprinter vyvine jen poloviční rychlost. V čem spočívá tajemství gepardí rekordní rychlosti?

Gepardí loudové

Tým britských vědců vedený Alanem Wilsonem z Royal Veterinary College studoval detailně běh gepardů a chrtů a oba zvířecí sprintery porovnával v celé řadě parametrů. Pro měření síly odrazu potřebovali vědci umístit na testovací dráhu citlivé senzory. A to byla jedna z nejvážnějších překážek celého experimentu. Fyzikové se netvářili dvakrát nadšeně při představě, že Wilson zahrabe senzory pod tenkou vrstvu prachu a bude přes ně pak honit pádící zvířata. Nakonec ale vědci potřebné senzory získali. Vybavili se i kamerou schopnou zaznamenat až 1000 snímků za sekundu a pustili se do práce. Chrti i gepardi běhali na zkušební dráze za návnadou a vědci proměřovali jejich běh.

První velké rozčarování přišlo, když se ukázalo, že gepardi odchovaní v zajetí jsou loudové schopní vyvinout maximální rychlost 17,8 metru za sekundu. Špičkoví chrti upalovali rychlostí 19 m/s. Přesto byly v běhu obou zvířecích druhů patrné rozdíly, které dávají tušit, proč jsou divocí gepardi bleskově rychlí.

Rychlý krok

Hedser van Brug / Shutterstock.com

Když běží chrt a gepard stejnou rychlostí, má gepard o něco delší krok, ale o něco menší frekvenci kroků. Chrt má krokovou frekvenci stále zhruba stejnou. Je jedno, jestli běží rychle nebo pomalu. Frekvence jeho kroků je kolem 3,5 kroku za sekundu. Frekvence kroků geparda záleží na rychlosti běhu. Při „pohodové“ rychlosti 9 m/s stačí gepardovi 2,4 kroku za sekundu. Při rychlosti 17 m/s už udělá gepard 3,2 kroku za sekundu. Vědci předpokládají, že divocí gepardi běží ve špičkové rychlosti 29 m/s s frekvencí přes 4 kroky za sekundu.

Další významný rozdíl je patrný v délce kontaktu nohy se zemí. Gepard se opírá při odrazu o zem o poznání déle. Pomáhá mu to rozložit zátěž končetiny a šetří mu to námahu.

A proč běhají gepardi ze zajetí tak pomalu? Wilson ve studii publikované ve vědeckém časopise Journal of Experimental Biology předpokládá, že šelmy, které žijí už několik generací v zajetí, nebyly nikdy nuceny běžet naplno, aby ulovily kořist. Nikdy tak neměly příležitost naučit se opravdu dobře běhat.

Nejčtenější