Poslední hodiny posledního raketoplánu. Co se stane?

Petr Kubala  |  Vesmír
Přesun Atlantis z hangáru k rampě. Foto: NASA

V pátek vyletí do vesmíru úplně poslední raketoplán. Dnes začíná odpočítávání, podívejte se, co všechno je do startu nutné udělat.

Horké floridské léto občas ochladí nenadálá bouřka. Na obřích hodinách se právě rozsvěcují číslice, o pár okamžiků později začínají odbíjet poslední hodiny kosmického korábu na Zemi.

Přestože raketoplány létají do vesmíru už tři desetiletí, stále se najde někdo, kdo při pohledu na hodiny před scenérii startovací rampy propadne menší panice. Hlavou mu probleskne myšlenka, že čas do startu nějak nesedí.

Také dnes začaly hodiny na Mysu Canaveral odpočítávat zbývajících 43 hodin před posledním startem raketoplánu Atlantis, byť do zážehu motorů v té chvíli zbývalo ještě hodin 70! Jak je to možné?

Sedm přestávek

Hodiny na Floridě i v řídicím středisku v Houstonu odpočítávají od času T-43 hodin do nuly, která je okořeněna burácením přídavných motorů a odlepením raketoplánu od planety Země. Čas, který měří, používá NASA pro poslední předstartovní přípravy. Aby měl veškerý personál dostatek času a nepropadal časovému presu, hodiny se během odpočtu zastavují. Tím je vysvětlen rozdíl mezi skutečným a „odpočtovým“ časem.

Hodiny na Mysu Canaveral, které udávají aktuální stav odpočítávání. Foto: NASA
Hodiny na Mysu Canaveral, které udávají aktuální stav odpočítávání. Foto: NASA

Hodiny na Floridě se zastaví celkem sedmkrát, někdy na několik minut, jindy ale i na půl dne. V závorce uvádíme čas zastavení odpočítávání:

 • T-27 hodin (4 hodiny)
 • T-19 hodin (4 hodiny)
 • T-11 hodin (13 až 14 hodin)
 • T-6 hodin (2 hodiny)
 • T-3 hodin (2,5 hodin)
 • T-20 minut (10 minut)
 • T-9 minut (dle plánu odpočtu)

Nabít akumulátory

Během odpočítávání projde Atlantis závěrečnou inspekcí. V okamžiku, kdy se hodiny rozběhnou, se technici NASA vrhnou mimo jiné na aktivaci a testování navigačních systémů, na úklid kabiny posádky apod.

V čase T-27 hodin se odpočítávání poprvé na delší dobu zastaví. V tu chvíli je v okolí startovací rampy vyhlášena pohotovost. Každý, kdo nemusí být nezbytně na startovacím komplexu, si musí sbalit fidlátka a odejít.

Jakmile se odpočítávání opět rozeběhne, přijdou na řadu klíčové úkoly. Mezi ně patří plnění palivových článků kapalným vodíkem a kyslíkem. Tyto články slouží k výrobě elektrické energie na oběžné dráze. Raketoplán na rozdíl třeba od Mezinárodní vesmírné stanice nemá žádné sluneční panely, takže si musí energii vyrobit jinak. Palivové články jsou pro potřeby zhruba dvoutýdenních misí dostačující.

Zatímco nám do článků natekl kapalný kyslík a vodík, máme tu druhé přerušení v čase T-19 hodin. Také to trvá obvykle okolo 4 hodin.

V pauze se technici soustředí na demontáž krytů, které chrání hlavní motory raketoplánu SSME a výfuky hydraulického systému. Také dojde k demontáži OMUU (Orbiter Midbody Umbilical Unit), což je plošina pro přístup k některým částem orbitálního stupně. Na této plošině je také potrubí pro plnění zmíněných palivových článků.

Raketoplán Atlantis na startovací rampě. Foto: NASA
Raketoplán Atlantis na startovací rampě. Foto: NASA

Přípravy bez posádky

Vnější palivová nádrž v montážní hale VAB. Foto: NASA

Hodiny se nám zase rozběhly a technici NASA přemístí svou pozornost na manévrovací motory OMS, neboť také z nich je nutné sundat kryty. Kromě toho finišuje příprava hlavních motorů, proběhne rozpojení některých kabelů mezi raketoplánem a obslužnou věží, aktivují se počítače na palubě raketoplánu a v neposlední řadě se začne s inspekcí dlaždic tepelného štítu.

Práce v tu chvíli mají lidé z NASA práce nad hlavu, a proto přijde vhod přerušení odpočítávání v čase T-11 hodin. A protože za sebou mají opravdu kus práce, zaslouží si dlouhou pauzu. Hodiny se zastaví na 13 až 14 hodin, což je vůbec nejdelší přestávka.

Tohle přerušení ale nelze chápat jako dovolenou. I během něj se intenzivně pracuje, aby mohl raketoplán bez problémů odstartovat. V NASA probíhají meteorologické porady, a to i za účasti posádky raketoplánu. Pokračuje inspekce dlaždic tepelného štítu, úklid kabiny, je aktivován a otestován komunikační systém a přibližně 21 hodin před startem je odkloněna obslužná věž, takže se nám raketoplán zjeví v celé své kráse.

Odpočítávání se opět rozbíhá. Přichází okamžik, kdy musí startovací komplex opustit všechny osoby, které nemají zvláštní povolení NASA. Krátce na to proběhnou testy aerodynamiky a aktivují se palivové články. Raketoplán si tak začíná vyrábět elektřinu sám, byť zatím pouze v testovacím režimu.

Poslední hodiny, posádka nastupuje

Na konci můstku jsou patrné dveře do bílého pokoje, kterým se následně dostanete přímo do raketoplánu. Foto: NASA

Posádka raketoplánu vstává a vedení NASA usedne ke stolu, aby zhodnotilo dosavadní přípravy raketoplánu. Na pořadu dne je jedno z klíčových rozhodnutí. Začneme s plněním vnější palivové nádrže? Ze zásobníků, které jsou poblíž startovací rampy, se musí během několika hodin přečerpat více než 103 000 kg kapalného vodíku rychlostí asi 211 kg/s a 616 000 kg kapalného kyslíku rychlostí 1 264 kg/s. Obě složky se z nádrže odpařují, takže po naplnění se přechází k postupnému doplňování paliva.

V časech T-6 hodin a T-3 hodiny máme dvě přerušení odpočítávání, zhruba na dvě hodiny. Posádka má meteorologicky briefing a začíná si oblékat skafandry, následně odjíždí na startovací komplex a usedá do sedaček v kabině raketoplánu.

Máme dvě hodiny do startu, když osazenstvo bílého pokoje (místnosti na startovací rampě, které vede přímo do palubní kabiny) uzavírá průlez do raketoplánu. Asi 90 minut před startem prchá personál bílého pokoje ze startovací rampy a ředitel startu si svolává svůj tým pro zhodnocení situace. Hodiny stojí v čase T-20 minut na 10 minut.

V čase T-9 minut dojde k poslednímu a klíčovému přerušení. Nervozita stoupá, ředitel startu si krátce před rozběhnutím hodin nechá naposled potvrdit připravenost raketoplánu ke startu. V potaz se berou nejen technické aspekty, ale také počasí v místě startu a ve vzdálené Evropě. Tam jsou záložní základny, na které by raketoplán v případě problémů během startu dosedl.

Tímto autobusem se posádka vydá na startovací rampu. Foto: NASA
Tímto autobusem se posádka vydá na startovací rampu. Foto: NASA

Minuty, sekundy a start

Každý z pověřených pracovníků řídicího střediska potvrdí připravenost svého úsek slovem „go“ nebo frází „go for launch“, tedy jdeme na start. Řekne-li jeden z nich „no go“, je start buď odložen, nebo dá ředitel startu souhlas s podmíněným pokračováním odpočítávání obvykle do času T-4 minuty. Tato výjimka se obvykle uděluje zejména v okamžiku, kdy jsou povolené meteorologické limity jen mírně překročeny (například rychlost větru).

Tři, dva jedna… a hodiny se opět rozběhly v čase T-9 minut. Sled událostí nabírá rychlý spád. Doplňování paliva do vnější palivové nádrže se ukončuje, přístupový můstek se odsouvá, čerpadla hydraulického systému jsou aktivována, posádka otestuje vychylování motorů raketoplánu, přídavných motorů i aerodynamických prvků.

Astronauti zavřou hledí na svých přilbách a očekávají čas T-6,6 sekund, kdy se zažehnou motory raketoplánu. Kosmický koráb sebou cuká, dychtivě se snaží odpoutat od Země, ale nejde to. Až v čase nula zaburácejí přídavné motory na tuhé pohonné hmoty a raketoplán opouští Zemi.

Hodiny běží i po startu kosmického korábu. Foto: NASA
Hodiny běží i po startu kosmického korábu. Foto: NASA

Podobné plány odpočítávání najdeme také u předstartovních příprav ruské kosmické lodi Sojuz nebo všech nosných raket. Podívejte se na typický plán odpočítávání rakety Atlas V. Hodiny se v tomto případě rozběhnou v čase T-720 minut.

Živé zpravodajství z posledního letu raketoplánu

VTM.cz ve spolupráci s webem Exoplanety.cz připravují průběžné online zpravodajství z předstartovních příprav i celé poslední mise amerického raketoplánu. Poslední příspěvky najdete v rámečku v pravém sloupci VTM.cz. Pravidelně se budeme přihlašovat i krátkými články.

Živé zpravodajství začíná dnes, 5. července ve 21h.


Podrobný plán odpočítávání pro misi STS-135

Časy jsou v SELČ, v závorce je uveden čas, který se používá pro odpočítávání. Údaje ze závěrečné části odpočítávání se mohou o několik málo sekund lišit, přesný čas startu je stanoven až v průběhu odpočítávání.

Úterý 5. července

 • 19:00:00 (T-43 hodin): začátek odpočítávání

Středa 6. července

 • 05:00:00 (T-33 hodin): příprava palivových článků
 • 11:00:00 (T-27 hodin): úklid posádky kabiny, přerušení odpočítávání na 4 hodiny, vyklizení okolí startovacího komplexu
 • 11:45 (T-27 hodin): testy ovládačů pyrotechnicky raketoplánů
 • 11:55 (T-27 hodin): testy ovládačů pyrotechniky přídavných motorů na tuhé pohonné hmoty (SRB)
 • 15:00 (T-27 hodin): obnovení odpočítávání
 • 16:30 (T-25:30): plánovaný začátek plnění palivových článků kapalným kyslíkem
 • 19:00 (T-23:00): plnění palivových článků kapalným kyslíkem ukončeno
 • 19:00 (T-23:00): plánovaný začátek plnění palivových článků kapalným vodíkem
 • 21:30 (T-20:30): plnění palivových článků kapalným vodíkem ukončeno
 • 23:00 (T-19 hodin): přerušení odpočítávání na 4 hodiny
 • 23:30 (T-19 hodin): demontáž OMUU

Čtvrtek 7. července

 • 0:00 (T-19 hodin): čištění kabiny posádky
 • 02:00 (T-19 hodin): sejmutí krytů výfuků čerpadel hydraulického systému
 • 02:30 (T-19 hodin): sejmutí krytů hlavních motorů raketoplánu SSME
 • 3:00 (T-19 hodin): obnovení odpočítávání, příprava hlavních motorů, aktivace počítačů MEC 1 a MEC 2
 • 6:00 (T-16 hodin): inspekce potrubí pro tankování kapalného kyslíku a vodíku
 • 10:00 (T-12 hodin): prohlídka dlaždic tepelného štítu raketoplánu
 • 11:00 (T-11 hodin): odpočítávání přerušeno na 14 hodin
 • 13:30 (T-11 hodin): přípravy na odsunutí obslužné věže
 • 13:45 (T-11 hodin): meteorologický briefing posádky
 • 14:20 (T-11 hodin): pohotovost pro tým v Houstonu
 • 15:00 (T-11 hodin): aktivace a následný test komunikačního systému
 • 17:00 (T-11 hodin): finální příprava kabiny posádky
 • 20:00 (T-11 hodin): odsun obslužné věže, závěrečná kontrola dlaždic tepelného štítu raketoplánu

Pátek 8. července

 • 01:01 (T-11 hodin): obnovení odpočítávání
 • 01:21 (T-10:40): neautorizované osoby opouští startovací komplex
 • 2:11 (T-9:50): aktivace palivových článků
 • 3:46 (T-8:15): meteorologický briefing před plnění vnější palivové nádrže
 • 4:31 (T-7:30): závěrečné přípravy před plněním vnější palivové nádrže
 • 5:46 (T-6:15): ukončení testů palivových článků
 • 6:01 (T-6 hodin): přerušení odpočítávání na 2 hodiny
 • 6:49 (T-6 hodin): budíček posádky (0:46 místního času na Floridě)
 • 7:01 (T-6 hodin): vnější palivová nádrž připravena k naplnění
 • 7:19 (T-6 hodin): vedení NASA rozhoduje o zahájení plnění vnější palivové nádrže
 • 8:01 (T-6 hodin): odpočítávání obnoveno, chlazení potrubí pro plnění vnější palivové nádrže
 • 8:11 (T-5:50): začátek pomalého plnění vnější palivové nádrže kapalným vodíkem
 • 8:41 (T-5:20): začátek pomalého plnění vnější palivové nádrže kapalným kyslíkem
 • 8:51 (T-5:10): rychlé plnění kyslíkem
 • 9:01 (T-5 hodin): rychlé plnění vodíkem
 • 11:01 (T-3 hodiny): zastavení odpočítávání na 2,5 hodiny, přechod na postupné doplňování kapalného vodíku a kyslíku, personál bílého pokoje je na místě, v řídicím středisku je připravena směna pro start
 • 12:56 (T-3 hodiny): meteorologický briefing posádky
 • 13:06 (T-3 hodiny): posádka zahajuje oblékání skafandrů
 • 13:31 (T-3 hodiny): obnova odpočítávání
 • 13:36 (T-2:55): posádka odjíždí na startovací rampu
 • 14:06 (T-2:25): posádka nastupuje do raketoplánu
 • 14:56 (T-1:35): kontrola spojení mezi posádkou a řídicími středisky
 • 15:21 (T-1:10): uzavření vstupního průlezu
 • 15:51 (T-40 minut): vyklízen bílého pokoje, odjezd posledního personálu ze startovacího komplexu
 • 16:11 (T-20 minut): přerušení odpočítávání na 10 minut
 • 16:21 (T-20 minut): obnova odpočítávání, briefing ředitele startu pro předstartovní testy
 • 16:26 (T-15 minut): nejvyšší pohotovost, startovací komplex a jeho okolí zcela vyklizeno
 • 16:32 (T-9 minut): poslední přerušení odpočítávání
 • 16:57 (T-9 minut): ověření připravenosti raketoplánu ke startu, ověření stavu počasí na Mysu Canaveral a záložních základnách
 • 17:17:46 (T-9 minut): obnova odpočítávání
 • 17:19:16 (T-00:07:30): odsunutí přístupového můstku
 • 17:21:46 (T-00:05:00): aktivace čerpadel hydraulického systému
 • 17:21:51 (T-00:04:55): tankování kyslíku do vnější palivové nádrže ukončeno
 • 17:22:51 (T-00:03:55): zkoušky ovládání aerodynamických prvků
 • 17:23:16 (T-00:03:30): zkoušky vychylování motorů SSME
 • 17:23:51 (T-00:02:55): tlakování kyslíkové nádrže
 • 17:24:11 (T-00:02:35): raketoplán přechází na vnitřní zdroje
 • 17:24:46 (T-00:02:00): posádka si uzavírá hledí přileb
 • 17:24:49 (T-00:01:57): tlakování vodíkové nádrže
 • 17:26:15 (T-00:00:31): počítače raketoplánů přebírají další odpočítávání, vše již běží automaticky bez zásahu člověka
 • 17:26:25 (T-00:00:21): zkoušky vychylování trysek přídavných motorů na tuhé pohonné hmoty
 • 17:26:39 (T-00:00:06,6): zážeh motorů raketoplánů SSME
 • 17:26:46 (T-00:00:00): zážeh dvojice přídavných motorů na tuhé pohonné hmoty a start

Další čtení

Nejčtenější