Polychlorované bifenyly mění zpěv ptáků

Jaroslav Petr  |  Příroda

Jedovaté polychlorované bifenyly nejsou bez účinku na volně žijící ptactvo ani ve velmi nízkých koncentracích.

Polychlorované bifenyly se dlouho používaly v nejrůznějších elektrických zařízeních, protože odolávají i velmi vysokým teplotám. Dnes jsou ale zakázány, protože jsou vysoce toxické a vyvolávají rakovinu. V přírodě však stále zůstávají, i když často jen v nízkých koncentracích. Už sice nezabíjejí, ale nezůstávají bez efektu.

Pěvci pod dohledem

Američtí vědci sledovali vliv velmi nízkých dávek toxických polychlorovaných bifenylů na život běžných severoamerických pěvců – strnadce zpěvného (Melospiza melodia) a sýkory černohlavé (Poecile atricapillus). Tito ptáci obvykle konzumují polychlorované bifenyly s kontaminovaným hmyzem.

V životním prostředí se může vyskytnout více než dvě stě různých variant polychlorovaných bifenylů. Tým vedený Sarou DeLeonovou z Cornell University sledoval 41 těch nejběžnějších molekul. Jednou ze zákeřných vlastností polychlorovaných bifenylů je jejich schopnost fungovat podobně jako hormony. V této roli se prosazují dokonce i v extrémně nízkých koncentracích, kdy už nepůsobí jako jedy nebo karcinogeny.

Strnadec zpěvný (Melospiza melodia)
Strnadec zpěvný (Melospiza melodia)

Chemikálie mění ptačí zpěv

Hormony určují zpěv samců mnoha druhů ptačích pěvců. Sara DeLeonová a její kolegové prokázala ve studii publikované ve vědeckém časopise PLoS ONE, že polychlorované bifenyly jsou s to do této hormonální regulace zpěvu vstoupit. Výsledkem je pozměněný zpěv. Nejvýraznější odchylky od normy byly patrné u ptáků žijících v oblastech nejsilněji kontaminovaných polychlorovanými bifenyly. K těm patří například břehy řeky Hudson.

Vědci zaznamenali zpěv ptáků a pak je odchytili, aby jim mohli odebrat malou kapičku krve. Ta stačila na analýzy a na odhalení těch polychlorovaných bifenylů, které skutečně pronikly do organismu sýkor a strnadců. Ukázalo se, že různé typy polychlorovaných bifenylů vyvolávají různé typy odchylek ve zpěvu.

Kupodivu u strnadců zpěvných byl hlavní motiv jejich zpěvu vlivem těžké kontaminace polychlorovanými bifenyly paradoxně „vylepšen“. Samice někdy upřednostňují zpěv „dopovaných“ samců před samci, kteří žijí v prostředí bez polychlorovaných bifenylů.

Nejčtenější