Plagiát mistra Leonarda da Vinci

Jaroslav Petr  |  Historie

Takzvaná Vitruviova figura je dnes vnímána bezmála jako logo renesančního mistra Leonarda da Vinci. Ve skutečnosti ji okopíroval od kamaráda.

Mužská postava dokonalých proporcí vkreslená do kruhu a čtverce vznikla v roce 1490 a jejím autorem je bezpochyby Leonardo da Vinci. Předlohou mu však byla starší kresba renesančního architekta Giacoma Andrei de Ferrara.

Člověk jako mikrokosmos

Myšlenka, že lidské tělo svými proporcemi dokonale zapadá jak do kruhu, tak i do čtverce, je ještě o 1500 let starší, než dílo Leonarda da Vinci. Slovně ji vyjádřil v 1. stol. př.n.l. římský architekt Marcus Vitruvius Pollio. Kruh byl v té době vnímán jako božský symbol. Čtverec byl naopak považován za symbol pozemskosti. Pokud proporce lidského těla zapadají do obou symbolů, pak to podle Vitruvia dokazuje, že člověk vytváří samostatný mikrokosmos a lidské tělo je miniaturou celého vesmíru.

Slavnému Leonardovi da Vinci je připisováno grafické ztvárnění Vitruviových představ. Italský historik Claudio Sgarbi je ale přesvědčen, že jako první ztvárnil Vitruviovy teorie Leonardův blízký přítel. Sgarbi opírá svou teorii o nález z roku 1986. Tehdy narazil v archivu města Ferrara na zapomenutý rukopis a v něm na jednoduchou verzi Vitruviovy figury vytvořenou v roce 1490. Po desetiletích studia došel Sgarbi k závěru, že autorem kresby je renesanční architekt Giacomo Andrea de Ferrara.

Okouknutá a zdokonalená kresba

Leonardo da Vinci

Podle italského historika je de Ferrarova kresba starší než Leonardova. Svou teorii opírá o fakt, že v Leonardových rukopisech lze nalézt poznámku o „Vitruviovi od Gaicoma Andrei“. Je také prokázáno, že se Leonardo da Vinci a Giacomo Andrea de Ferrara sešli v červenci roku 1490 – tedy v tom samém roce, kdy oba namalovali Vitruviovu figuru.

Zatímco de Ferrarova kresba je plná korekcí, oprav a vylepšování, Leonardova kresba nenese ani stopy po tvůrčím procesu. Kdyby de Ferrara „opisoval“ od Leonarda, určitě by si omyly a opravy ušetřil. Na druhé straně je ale Leonardova kresba dokonalejší a více odpovídá Vitruviovým představám. Giacomo Andrea de Ferrara nakreslil do čtverce i kruhu postavu v jediném postoji. Leonardo však použil postavu ve dvou různých postojích – přesně tak, jak to popisuje Marcus Vitruvius Pollio. Da Vinci tak sice nabral od přítele inspiraci k Vitruviově figuře, ale sám na ní ještě podstatně zapracoval.

Cesty da Vinciho a de Ferrary se rozešly v Miláně v roce 1499, kdy město dobyla francouzská armáda. Leonardo z města uprchl před příchodem dobyvatelů. De Ferrara v Miláně zůstal a byl Francouzi oběšen. Jeho tělo bylo vláčeno ulicemi a nakonec rozčtvrceno. Zatímco Leonardo da Vinci dosáhl nehynoucí slávy, Giacomo Andrea de Ferrara upadl do zapomnění, z něhož se vynořil až nyní díky Claudiovi Sgarbimu.

Další informace:

Nejčtenější