Ovoci a zelenině na talíři tikají hodiny

Jaroslav Petr  |  Příroda

Syrová mrkev, broskev nebo pažitka na našich talířích zůstávají živé. Nezastavily se jim ani jejich vnitřní biologické hodiny.

Vegetariáni se budou muset zamyslet nad tím, že často pojídají své pokrmy „za živa“. Utržením ze stromu ovoce neumírá. Žije dál a reaguje na podněty z okolí. Chod jejich vnitřních hodin určuje kromě jiného i to, nakolik dokážou vzdorovat škůdcům a kolik se v nich uchová zdraví prospěšných látek.

Jablka nechtějí tmu

Budeme jablkům ve skladech přes den svítit a na noc zhasínat, aby se cítila lépe? Na první pohled absurdní nápad se ve světle nové studie amerických vědců vedených Janet Braamovou z Rice University ukazuje jako překvapivě racionální.

Rostliny reagují na střídání světla a tmy během svých vnitřních biologických hodin. Braamovou a její spolupracovníky zajímalo, jestli vnitřní biologické hodiny „tikají“ i poté, co byla rostlina sklizena – tedy poté, co od ní byla oddělena některá její část, například švestka od větvičky slivoně. Výsledky jejich experimentů zveřejnil přední přírodovědný časopis Current Biology.

Ochrana proti rakovině

Buňky z oddělené části rostliny zůstávají ještě nějakou dobu na živu a jsou metabolicky aktivní. Janet Braamová se svým týmem prokázala, že i tyto oddělené části vnímají střídání světla a tmy a reagují na něj. To znamená, že biologické hodiny v nich i nadále běží. 

Rostliny řídí chodem vnitřních biologických hodin i svou obranu proti potenciálním škůdcům. Obranné látky produkují ve zvýšené míře v období, kdy je aktuální riziko ataku škůdců. Pokud jsou oddělené části rostlin i nadále vystaveny stejnému světelnému režimu, v jakém rostla nepoškozená rostlina, dokážou udržet produkci obranných látek na potřebné úrovni a jsou ke škůdcům odolnější. Pokud má ale oddělená část svůj původní denní rytmus narušen například uskladněním v trvalé tmě, pak její obranyschopnost slábne.

Pro člověka je kromě ztrát při skladování sklizně důležité i to, že se konzumací mnohých obranných látek rostlin posiluje naše odolnost k nádorovým onemocněním. Pokud bychom tedy skladovali ovoce a zeleninu tak, abychom jim nebourali jejich denní rytmus, byly by pro nás ještě zdravější.

Nejčtenější