Odkud přišli Minojci před obydlením Kréty?

Jaroslav Petr  |  Historie

Pocházeli Minojci z Evropy? Anebo stáli u kolébky jejich civilizace obyvatelé starého Egypta?

V době bronzové Minojci jen těžko hledali konkurenci. Sídlili na Krétě, ale jejich civilizace ovládala prakticky celé Středomoří. O jejich původu vedli vědci spory. Ty teď definitivně rozřešily analýzy DNA.

Africký původ?

Minojská kultura vzkvétala dlouhých 1200 roků. Kolem roku 1500 př.n.l. ji srazila na kolena katastrofa. Zřejmě výbuch sopky na ostrově Santorini a následná tsunami, kterou exploze vzedmula. Za objev minojské kultury vděčíme britskému archeologovi Arthuru Evansovi, který v roce 1900 objevil trosky impozantního paláce v Knóssu. Připsal jej bájnému králi Minoovi a civilizaci označil jako minojskou.

Evans našel celou řadu typických projevů minojské kultury. Patřily k nim i kruhové hroby se stěnami zbudovanými z mohutných kamenných kvádrů. Podobné stavby byly známé ze severní Afriky. Evans proto považoval původ Minojců za vyřešený. Podle něj přišli na Krétu z Afriky. Následující generace badatelů si však nebyly jisté. Kolébku minojské civilizace kladli vědci na Blízký východ, do dnešního Turecka či někam jinam ve Středomoří. Genetické analýzy dědičné informace současných obyvatel Kréty zmatky neodstranily, ale jen zvýšily.

Nejznámější minojskou památkou jsou zbytky starověkého paláce v Knóssu
Nejznámější minojskou památkou jsou zbytky starověkého paláce v Knóssu

Co prozradila DNA

Genetik George Stamatoyannopoulos z Washingtonovy university v americkém Seattle provedl analýzy dědičné informace Minojců. Podařilo se mu nashromáždit stovku kostí a zubů pocházející z Kréty z doby před 4900 až 3800 roky. U 37 uspěl s izolací DNA a s následnou analýzou.

Jak vyplývá z publikace ve vědeckém časopise Nature Communication, v tzv. mitochondriální DNA Minojců našli vědci celkem 21 typických znaků. Šest je typických jen pro Minojce. Zbývajících patnáct se shoduje s mitochondriální dědičnou informací lidí, kteří žili v mladší době kamenné a v době bronzové v Evropě. Ani jeden vzorek DNA neobsahoval sekvence, které jsou typické pro pravěké obyvatele severní Afriky.

Evansova teorie o africkém původu Minijců je tedy vyvrácena. Stamatoyannopoulos se domnívá, že minojskou civilizaci založili potomci prvních zemědělců, kteří přišli na ostrov z Blízkého východu někdy před 9000 roky. Podobnost mezi některými stavbami na Krétě a v Egyptě je podle všeho důsledkem kulturní výměny a nikoli důsledek migrace lidí ze severu Afriky na Krétu.

Nejčtenější