Oči pomohou nahlédnout do mozku

Helena Vrecková  |  Věda

Skenování očí by se mohlo stát novou levnější a rychlejší metodou, jak určit úroveň poškození mozku u roztroušené sklerózy.

Známé úsloví, že oči jsou okny do duše, by se snadno mohlo změnit na přesnější „Oči, okna do mozku“. Lékaři z Johns Hopkins University, pod vedením neurologa Petera Calabresi, se ve své studii zaměřili na propojení míry poškození očí a roztroušené sklerózy.

Bezpečnější a rychlejší

Roztroušená skleróza je chronické autoimunitní onemocnění. Imunitní systém při této chorobě napadá vlastní centrální nervovou soustavu, tím je způsoben rozpad myelinových obalů (pochev), které jsou nezbytnou podmínkou správného fungování centrální nervové soustavy. Objevují se tak potíže s pohybem, zrakem, sluchem či řečí. S nemocí se nejčastěji potýkají mladí lidé (spíše ženy) ve věku od 20 do 40 let.

Vědci ve studii použili nový software, který jim umožnil vyšetřovat oči rychleji a bezpečněji, než dřívější způsoby skenování. Software je schopen vyšetřit i vrstvu sítnice, která je kvůli své citlivosti na světlo velmi obtížně dostupná. Podle doktora Calabresi by jim nová technika měla umožnit zjistit při vyšetření více o průběhu onemocnění a o poškození nervů a mozku.

Data sbíraná čtyři roky

Do studie, která probíhala od září 2008 až do března 2012, bylo zapojeno 164 pacientů s roztroušenou sklerózou a 60 zdravých lidí. Průměrná doba sledování byla 22 měsíců u zdravých dobrovolníků a 25 měsíců u pacientů s roztroušenou sklerózou. U všech zúčastněných se měřila tloušťka nebo otok vnitřní jaderné vrstvy sítnice (jádra bipolárních buněk).

Jednotlivé vrstvy sítnice. Vědci měřili tloušťku vnitřní jaderné vrstvy (číslo 4). Zdroj: Univerzita Karlova v Praze
Jednotlivé vrstvy sítnice. Vědci měřili tloušťku vnitřní jaderné vrstvy (číslo 4). Zdroj: Univerzita Karlova v Praze

Dobrovolníci podstoupili vyšetření sítnic, které rozdělilo a určilo tloušťky jednotlivých vrstev sítnice. Pacienti s RS byli posláni také na vyšetření mozku funkční magnetickou rezonancí (MRI). Otok vnitřní jaderné vrstvy sítnice byl přítomen u 6 procent pacientů s RS. U dalších čtyř pacientů byl otok pozorován v počátku studie. Ze zdravých dobrovolníků netrpěl otokem ani jediný.

U pacientů s RS se vyskytla souvislost mezi výskytem otoku a závažností stavu jejich nemoci. Pacienti s roztroušenou sklerózou a otokem sítnice měli také horší zrak, než ostatní pacienti. Výsledky ze skenování očí a MRI byly porovnány. Potvrdilo se, že hodnota výsledků ze skenování sítnice odpovídá úrovni poškození mozku.

Během testování vědci u 10 pacientů s roztroušenou sklerózou objevili v centrální části sítnice drobné kapsy s tekutinou. Tyto útvary se většinou vyskytují u starších lidí s diabetem.

Zůstává mnoho nezodpovězených otázek

Tato zjištění by však mohla pro vědce znamenat mnohem více, než jen efektivnější způsob diagnózy poškození mozku. Hluboko v sítnici oka se totiž myelin nevyskytuje, a přesto tam dochází při RS k vážnému poškození. To by poukazovalo na to, že se během roztroušené sklerózy poškozuje více oblastí, než se lékaři domnívali. Také by tato zjištění mohla vědce navést k dalšímu možnému spouštěči RS. Další výzkum by pomohl lékařům najít nové léky, které by se více specifikovaly na jednotlivé příznaky této nemoci (necitlivost, slabost, rozmazané vidění) a dokázaly by blokovat funkci a vliv správných buněk.

Ačkoliv tento výzkum vyvolává u vědců spíše otázky a potřebu mnoha dalších potenciálních výzkumů, je přesto důležitým bodem v boji proti roztroušené skleróze. Především proto, že lékařům otevírá dveře k další cestě ve zkoumání příčin nemoci a nových možností léčby.

Pozitivní význam samotné techniky je zcela evidentní. Skenování očí je oproti vyšetření mozku na MRI daleko levnější a rychlejší. Navíc není použito žádné škodlivé záření. Díky této technice by lékaři byli schopni vyšetřit mnohem více pacientů. Také by se tím umožnilo častěji preventivně kontrolovat pacienty s RS, a tím předejít vážnému poškození organismu (po rozsáhlejším ataku nemoci jsou pacienti posíláni na řadu vyšetření, a na výsledky si musí počkat), které při nedostatečně rychlém zásahu může vzniknout.

Nejčtenější