Objeven nový druh pravěkého člověka

Jaroslav Petr  |  Historie

V Číně žili ještě před 11 500 roky krajně podivní lidé. Byli jako puzzle – poskládaní z moderního člověka a jeho mnohem starších předchůdců.

Paleoantropologové prostudovali kosti objevené v roce 1979 a nestačili se divit. „Ve vývojovém stromu lidstva jsme nikdy předtím nic podobného neviděli,“ komentoval objev z muzejních depozitářů jeden z jeho autorů Deren Curnoe z University of New South Walles v Sydney.

Lebka jako puzzle

Lebka pravěkého člověka uložená po dlouhá desetiletí v muzejních depozitářích se dostala do středu pozornosti díky spolupráci čínských a australských vědců. Čím podrobněji ji paleoantropologové studovali, tím podivuhodnější obraz před nimi vyvstával. Dávný člověk obývající čínskou jeskyni Longlin v jihočínské provincii Kuang-si měl překvapivě silné lebeční kosti, výrazné nadočnicové oblouky a chyběla mu výrazná brada. V tom se příliš nelišil od našich předků, kteří žili před statisíci roků. Dalšími znaky se však neodlišoval od současných lidí Homo sapiens. Popis nového druhu pravěkého člověka zveřejnil vědecký časopis PLoS ONE.

Zdroj: PLoS ONE
Nalezená lebka. Bílý obdélníček = 1 cm. (Zdroj: PLoS ONE)

Ostatky stejných lidí objevili vědci i v jeskyni Malu v provincii Jün-nan, které paleoantropologové začali pro početné zbytky kostí ulovené zvěře říkat Jelení jeskyně. Dá se předpokládat, že příslušníci nově popsaného druhu pravěkých lidí obývali poměrně rozsáhlé území.

Jsou to záhadní děnisované?

Původ lidí z Jelení jeskyně a jejich příbuzných z dalších koutů dnešní Číny zůstává zahalen tajemstvím. Jednou z možností je, že jde o samostatnou vývojovou linii, která se vyvinula z asijských lidí Homo erectus. Původ lidí z Jelení jeskyně by se tak podobal původu evropských neandrtálců, kteří se vyvinuli samotně v podmínkách Evropy a západní Asie. Zatímco neandrtálci vyhynuli zhruba před 25 000 roků, lidé z Jelení jeskyně měli buď tužší kořínek, nebo více štěstí. Dožili se konce ledových dob před 11 000 roky.

Zdroj: PLoS ONE
Spodní čelist. Bílý čtvereček = 1 cm. (Zdroj: PLoS ONE)

Některé vědce vzrušuje možnost, že lidé z Jelení jeskyně představují potomky záhadných děnisovanů. Ti žili zhruba před 40 000 roků na sibiřském Altaji. Známe je jen díky dědičné informaci izolované z malého zlomku kosti objevené v Děnisově jeskyni. Víme o nich, že se dědičnou informací dosti významně lišili od tehdejších neandrtálců i od tehdejších lidí Homo sapiens. Na druhé straně však je jisté, že k nám evolučně neměli příliš daleko, protože naši předkové se s děnisovany křížili. Některá etnika, např. Malajci, dodnes nesou ve své dědičné informaci úseky poděděné od děnisovanů. Lidé z Jelení jeskyně by mohli být i zástupci těchto kříženců. To může potvrdit nebo vyvrátit jen analýza DNA lidí z Jelení jeskyně. Na té se v současné době usilovně pracuje.

Další informace:

Nejčtenější