Objeven masový hrob nepřátel Teutonů

Jaroslav Petr  |  Historie

Dánští archeologové objevili masový hrob více než tisícovky poražených bojovníků z doby železné.

Germánský kmen Teutonů byl vyhlášený svou bojovností a krutostí. Hmatatelný důkaz, který to potvrzuje, našli dánští archeologové v bažině poblíž jezera Mosso na jihu Jutského poloostrova. Kosti mužů z poražené armády naházeli do vody vítězové během oslavného náboženského obřadu.

Nečekaný nález v rašelině

Před dvěma tisíciletími bylo rašeliniště Alken Enge mělkou zátokou jezera Mosso. Tehdy do něj místní kmen po vítězné bitvě naházel části těl poražené nepřátelské armády. Když tady začali archeologové kopat, neočekávali nijak převratný nález. Jenže na pouhých 80 čtverečních metrech našli kosti, jež patří asi 250 mužům ve věku od 13 do 45 let.

Stopy na kostech svědčí výmluvně o tom, že muži padli v boji. Poškození lebek odpovídá sečným ranám mečem nebo sekerou. Otvory v dalších kostech po sobě zanechaly hroty šípů a oštěpů. Průzkumné sondy dávají tušit, že se pod rašelinou skrývají ostatky nejméně tisícovky bojovníků z doby železné.

Kostra z doby železné. Ilustrační foto.

Hostina mrchožroutů

Kostry zdaleka nejsou úplné a nesou stopy po ohryzání zvířaty. Mnohé byly vyrvány posmrtně z kloubů. Z toho vyplývá, že po velké bitvě ležela těla pobitých válečníků dlouhé měsíce a možná i roky jen tak, bez toho, že by je někdo pohřbil. Mrchožrouti k nim měli volný přístup.

Pak přišli k bojišti lidé, sebrali to, co z těl zbylo, a pohřbili je v zálivu jezera. Nešlo o pouhý „úklid nepořádku“. Okolnosti nasvědčují tomu, že kosti skončily v jezeře jako oběť tehdejším božstvům. Jde sice o první podobný nález v severní Evropě, ale jeho okolnosti odpovídají tomu, co psali o Teutonech v 1. stol.n.l. římští historici. Podle dobových pramenů ponechali Teutoni například po porážce Římanů v bitvě v Teutoburském lese těla legionářů rovněž napospas zvěři a živlům.

Vědci netuší, kde se nacházelo bojiště, které se stalo osudným mužům z rašeliniště Alken Enge. Předpokládají, že nebylo daleko, protože přeprava tak velkého množství kostí na větší vzdálenost by představovala velmi obtížný úkol.

Prostředí rašeliniště kosti dokonale konzervovalo. Vědci už z nich izolovali DNA. Ta by jim spolu s dalšími testy mohla prozradit bližší informace o obětované armádě.

Nejčtenější