Kam chodili Pompejané na záchod?

Jaroslav Petr  |  Historie

Záhadu chybějících toalet v Pompejích vyřešili archeologové překvapivým odhalením.

Dobové prameny vypovídají, že v Pompejích měl každý dům svůj vlastní záchod. Archeologové našli toaletu jen ve 43 % pompejských domů. Kam chodili na záchod zbývající obyvatelé?

Chybějící toalety

Antická města Pompeje, Herculaneum, Stabiae a Oplontis byla zničena obrovskou erupcí Vesuvu 24. srpna roku 79 n.l. a upadla do zapomnění. Teprve v roce 1738 bylo pod mocnými vrstvami sopečného popela náhodou objeveno Herculaneum a o deset let později byly už v rámci cílených vykopávek objeveny i Pompeje.

Města zasažená přívalem horkých plynů a sopečného popela se proměnila v „časovou konzervu“ a archeologům nabízejí pohled do každodenního života obyvatel římského impéria. Vědci mohou konfrontovat informace načerpané z historických literárních pramenů s hmatatelnými důkazy, jež se dochovaly přes propast dvou tisíciletí. Někdy si nálezy a historická svědectví odporují.

„Každý dům měl svou toaletu,“ tvrdili ve svých dílech antičtí autoři, kteří Pompeje navštívili. Vědci to brali jako fakt. Kate Truslerová z University of Missouri ale během šesti let průzkumu Pompejí v mnoha domech záchody nenašla. První „záchodová inventura“ skončila překvapivou bilancí. Toaletami bylo vybaveno jen 43 % pompejských domů. Kam chodili obyvatelé zbývajících budov na záchod?

Většina toalet se v Pompejích bohužel nedochovala

Na záchod do patra

Kate Truslerová si povšimla, že prakticky ve všech domech zůstaly roury, které vypadají, jako kdyby sloužily k odvodu odpadu z domů. Zároveň si uvědomila, že se budovy sice zachovaly pod vrstvami popela ve velmi dobrém stavu, ale mnohé přišly při výbuchu o horní patra. Nemohly vést odpadní roury z terakoty do ztracených horních pater?

Detailnější pohled na budovy v tzv. Oblasti 6 podezření potvrdil. Především u nejstarších budov chyběly záchody v přízemí. V každé z 286 prověřených budov se ale nacházely odpadní roury, které vedly do vyšších pater. Ve 23 budovách, kde se zachovalo aspoň zčásti druhé podlaží, vedly tyto roury k toaletám.

Podezření, že obyvatelé Pompejí chodili na záchody, které byly ve vyšších podlažích domů, potvrdil i detailnější výzkum vnitřku odpadních trubek. I s odstupem bezmála dvou tisíc roků jsou v nich patrné stopy po výkalech a dokonce se tu našly i zbytky střevních cizopasníků. Není tedy pochyb o tom, k čemu trubky sloužily a co jimi v dobách největší slávy Pompejí teklo.

Nejčtenější