Nejstarší Američan má bratříčka

Jaroslav Petr  |  Historie

Nález velmi staré lidské čelisti nutí indiány znovu vykopat válečnou sekyru.

V roce 1996 byla objevena jedna z nejstarších a nejúplnějších lidských koster na americkém kontinentě. Vědci se o ni prali s indiány deset let, aby ji mohli zkoumat. Teď byly v místě nálezu objeveny další lidské kosti a bitva propuká nanovo.

Přišli indiáni přes Atlantik?

Dva kluci, kteří se courali po břehu řeky Columbia poblíž amerického Kennewicku a sledovali závody motorových člunů, narazili v mělké vodě na lidskou lebku. Počáteční zděšení, že našli oběť vraždy, rychle pominulo, když se ukázalo, že majitel lebky zemřel před 9 200 roky.

Nalezená lebka (Zdroj: YouTube)

Archeologové byli unešeni dokonalým stavem kostí. Ze všeho nejvíce je fascinovala lebka. Tvarem vůbec neodpovídala lebkám předků dnešních indiánů. Proporcemi se nápadně podobala lebkám Evropanů. Někteří archeologové dokonce přispěchali s teorií, podle které patřil „Kennewický muž“ k potomkům imigrantů z Evropy. Ti měli přijít do Nového světa nikoli z Asie přes pevninský most Beringie, ale přes Atlantik z Pyrenejského poloostrova a měli patřit k tzv. solutréenské kultuře. Před 12 000 lety panovala doba ledová a severní Atlantik zamrzal na podstatnou část roku. Lidé mohli přejít po souvislém ledu z Evropy až do Ameriky. Když pak přišli předci indiánů z Asie, vypukla mezi oběma etniky zuřivá válka. Předci indiánů v ní měli navrch a protivníky vyhubili.

Ostatně i kostra muže k Kennewicku vypovídá o velmi rušném životě plném bojů. Například v pánvi měl stále zabodnutý zbytek hrotu z oštěpu. Neklamné stopy po zhojení dokazovaly, že muž toto těžké zranění přežil. Někteří archeologové a antropologové však evropský původ muže z Kennewicku odmítají a dávají ho do souvislosti s Ainy, kteří byli původními obyvateli Japonského souostroví.

Rekonstrukce obličeje Kennewického muže (Zdroj: YouTube)
Rekonstrukce obličeje Kennewického muže (Zdroj: YouTube)

Bitva a právo na výzkum

Podrobnějšímu výzkumu ostatků Kennewického muže se postavili do cesty místní indiánské kmeny. Podle platných amerických zákonů mají původní obyvatelé Severní Ameriky nárok na všechny lidské ostatky a předměty z předkolumbovských dob, se kterými prokážou „kulturní spojitost“. Indiáni prohlásili Kennewického muže za svého přímého předka a chtěli ho neprodleně pohřbít. Tím by byla kostra pro vědu nenávratně ztracena. Vědci namítali, že evropské rysy lebky zakládají důvodné podezření, že Kennewický muž nebyl předkem současných indiánů a ti na něj tudíž žádný nárok nemají. Po deseti letech soudních sporů dal Nejvyšší soud zapravdu vědcům.

Kennewický muž:

Na sklonku října 2011 byla nedaleko nálezu Kennewického muže objevena velmi stará lidská čelist. Zatím není jisté, zda patřila současníkovi jednoho z nejstarších Američanů. Vzhledem k tomu, že Kennewický muž byl zcela jistě cíleně pohřben, nelze vyloučit, že se v okolí jeho hrobu nachází pohřebiště záhadných pravěkých obyvatel Ameriky.

Indiánské kmeny se opět pokoušejí nově objevené lidské ostatky získat a pohřbít, jak jim to velí jejich víra. Můžeme očekávat, že se Kennewický muž a jeho „bratříček“ opět ocitnou uprostřed zuřivé palby. Tentokrát kolem nich nebudou svištět šípy a oštěpy, ale paragrafy.

Další informace:

Nejčtenější