Lyrochvost: Michael Jackson v říši zvířat

Jaroslav Petr  |  Příroda

Dokonale synchronizovaný zpěv a tanec zdaleka nezvládají jen popové hvězdy, ale také australský opeřenec.

Lyrochvost nádherný si své jméno zaslouží. Je jakousi australskou obdobou páva. Samci se pyšní nádherným ocasem s pery ve tvaru lyry. Vynikají i jako imitátoři nejrůznějších zvuků. Teď u nich vědci odhalili další nevšední schopnost.

Zamilovaný zpěv motorové pily

Lyrochvost nádherný (Menura novaehollandiae) si vydobyl popularitu svými svatebními tanci. V australském pralese si navrší malý kopeček a na něm se pak naparuje před samičkami. Předvádí jim úchvatné divadlo s pery roztaženého ocasu, která si překlápí až přes hlavu.

To doprovází zpěvem. Má skutečně bohatý repertoár a nebojí se „přejímat hity“ z okolí. Vrozené zvuky vlastního zpěvu doplňuje napodobováním zpěvu jiných ptáků a dokonce i imitací umělých zvuků. Není výjimkou, když v jeho zpěvu zaslechneme cvakání spouště fotoaparátu, vzdálený řev motorové pily nebo hluk stavebních strojů:

Čtyři melodie, čtyři tance

Anastasia Dalziellová z laboratoře Roberta Magratha z Australian National University filmovala námluvy lyrochvostů ve volné přírodě a natáčela jejich zpěv. Zjistila, že samci tancují jen při čtyřech typech zpěvu. Každý „nápěv“ provázejí jinými pohyby. Je to, jako kdyby zpívali a tancovali na valčíkovou melodii a pak přešli zpěvem i tancem na rumbu.

Například zpěv tvořený rychle po sobě jdoucími tóny provází samci lyrochvosta sérií úkroků stranou a přitom drží ocas doširoka rozevřený. Při jiném nápěvu lyrochvost poskakuje a ocas má složený. Podobné schopnosti koordinovat zpěv a tanec jsme zatím znali jen u člověka.

Důvod pro toto komplikované chování není zatím jasný. Jak uvádějí Dalziellová a spol. ve studii publikované ve vědeckém časopise Current Biology, koordinace tance se zpěvem je pro lyrochvosty zřejmě náročná, protože čas od času se stává, že se pták splete a chová se jako tanečník, který se na tango pokouší tancovat polku. Je možné, že samičky upřednostňují samečky, kterým se takové omyly nestávají a dokážou za všech okolností sladit tanec se zpěvem. To je ale prozatím jen neprokázaná hypotéza.

Nejčtenější