Lenochodi mají rádi sex a kakao

Jaroslav Petr  |  Příroda

Ačkoli se lenochodi pohybují rychlostí jen půl kilometru v hodině, stihnou toho překvapivě hodně.

Na jednoho samce lenochoda krátkokrkého (Choloepus hoffmanni) připadá v přírodě jedenáct samiček. Není divu, že si sameček užívá při námluvách hned s celou družinou partnerek. Samičky mu nezůstávají nic dlužné. Každá se páří hned s několika nápadníky, i když je pro ni obtížné je sehnat.

Pohostinné kakaovníky

Ačkoli je vědci dlouho považovali za stvoření balancující na okraji vyhubení, lenochodi prokázali pozoruhodnou evoluční výdrž. Žijí na Zemi nejméně 60 milionů roků. Možná byli současníky dinosaurů. Některé nálezy naznačují, že předci dnešních lenochodů obývali naši planetu už před 100 miliony roků.

Ani současné kácení pralesů a jejich proměna na zemědělskou půdu by nemuselo mít na tyto lesní tvory tak negativní dopady, jak se na první pohled zdá. Záleží na tom, čím lidé původní les nahradí. Ananasové nebo banánové plantáže jsou pro lenochody stejně nehostinná místa jako poušť. Nemohou na nich žít. Překvapivě dobře se vede lenochodům na tradičních kakaovníkových plantážích, kde porost kakaovníků stíní vysoké stromy z původních porostů. Tam nacházejí lenochodi celkem příhodné podmínky.

Toulavé samičky a tolerantní samci

Tým amerických vědců vedený Jonathanem Paulim z University of Wisconsin v Madisonu zkoumá život lenochodů krátkokrkých na kakaovníkových plantážích i v panenské přírodě Kostariky. Výsledky výzkumu, které zveřejnil vědecký časopis Animal Behavior, přinesly netušené detaily z lenochodího života.

Zajímavě mají tito živočichové organizovaná svá teritoria. Samičky se potulují krajem bez „trvalého bydliště“. Samci sice mají svoje teritorium, ale na jeho hranicích nijak nelpí. Když se jim soused zatoulá do okrajových partií rajónu, bývají k němu většinou shovívaví. Tolerance je však pryč, když vetřelec vstoupí samci do jádra jeho teritoria. O to se dokážou samci poprat. Dlouhé zahnuté drápy, které jim slouží k přidržování ve větvích, použijí jako velmi nebezpečné zbraně.

Nejčtenější