Lékařem během pár minut

Helena Vrecková  |  Věda

Zařízení, které vám díky rozšířené realitě umožní stát se lékařem, již úspěšně prošlo prvními testy.

Co dělat v případě, když se stane vážný úraz a my jsme se zraněným na kilometry daleko od nejbližší lékařské pomoci? Ve většině takových případů nastane chaos. Snaha dostat pacienta co nejdříve do lékařské péče může celou situaci i zhoršit, protože pokud nevíme přesně, co se zraněným je, může se mu nadměrným hýbáním ještě více ublížit.

V ideálním případě bychom mohli zraněného člověka na místě ošetřit a dostat ho tak z nejhoršího. Avšak otázkou je, jak toho efektivně docílit bez lékařských znalostí. Stejnou otázku si položili i vědci z Evropské kosmické agentury (ESA). Jejich původním cílem bylo usnadnit astronautům provádění ultrazvuku ve vesmírné stanici. Výzkumný tým se zaměřil na ultrazvuk, protože je to jeden z nejpoužívanějších nástrojů astronautů mezinárodní vesmírné stanice.

Grafické znázornění použití zařízení CAMDASS. (ESA)
Grafické znázornění použití zařízení CAMDASS. (ESA)

V kombinaci s virtuální realitou

Vědcům se však nakonec podařilo vytvořit zařízení, které má mnohem větší potenciál, než sami očekávali. Jediné, co se očekává od „ošetřovatele“ je, že si dá přístroj na hlavu. Pak už bude efektivně naváděn k dalším úkonům. Přístroj CAMDASS využívá lékařského systému, který umožňuje kombinování virtuální a skutečné reality, čímž vytváří tak zvanou rozšířenou realitu.

V rozšířené realitě se reálný obraz doplňuje objekty vytvořenými počítačem. Kamera v přístroji zaznamenává realitu. Aplikace použitá v zařízení na základě této detekované reality vloží obrazce či objekty do projektovaného obrazu na displeji.

Ošetření pacienta. (ESA)
Ošetření pacienta. (ESA)

Zařízení CAMDASS je tedy tvořeno displejem a infračervenou kamerou. Tato kamera snímá pacienta, a pomocí bodů umístěných na ultrazvuku umožňuje propojení se zařízením na hlavě. Na displeji se ošetřujícímu objeví 3D objekty, navádějící k dalším lékařským krokům. Díky značkám umístěným na pacientově těle se virtuální pacient přesně shoduje se skutečným. Ošetřovatel tak má k dispozici virtuální ultrazvukové snímky a pomoc, jak pracovat s ultrazvukem. Výhodou je i ovládání hlasem.

Rozšířené využití v budoucnu

Zatím je přístroj zaměřen pouze na ultrazvukové vyšetření, ale vědci jsou rozhodnutí přidat i další lékařské úkony, např. vedení chirurgických zákroků. To však bude vyžadovat určité rozšíření a upravení funkčnosti přístroje. Další fáze vývoje se však bude zaměřovat na snížení hmotnosti a objemu zařízení kvůli jeho lepší přenosnosti. Vědci se totiž chystají testovat zařízení na odlehlých místech, jako např. na antarktické základně či v některých rozvojových zemích.

CAMDASS (ESA)
CAMDASS (ESA)

Vědci zatím nechali prototyp přístroje otestovat ve fakultní nemocnici Saint-Pierre v Bruselu v Belgii. Se zařízením manipulovali nezkušení lidé, a přesto dokázali vykonávat přiměřeně složité lékařské úkony bez jakékoliv pomoci.

Testování zařízení v Bruselu:

Zařízení by bylo vhodné i pro využití v telemedicíně, kdy by byli lidé zachraňováni díky vzdálené pomoci přes satelit.

Tip: O zařízení CAMDASS informoval také web Discovery News.

Nejčtenější