Látka z plastů ohrožuje ryby i člověka

Jaroslav Petr  |  Příroda

Složka plastů napodobuje hormony a mate ryby při tření. Ty pak vyhledávají jako partnery příslušníky cizího rybího druhu.

Bisfenol A proslul jako tzv. endokrinní disruptor. Tato oblíbená komponenta mnoha plastů se uvolňuje do prostředí a působí jako hormon. Všechny její efekty zatím ještě neznáme. Mnohé napovídá i tomu, že ovlivňuje plodnost lidí nebo se podílí na vzniku některých typů rakoviny. S rybami umí opravdu zatočit. S lidmi už možná „mává“ jeho nová náhražka.

Popletené ryby

Tým amerických biologů, vedený Jessicou Wardovou z University of Minnesotta, sledoval tření ryb – jelečků černoocasých (Cyprinella venusta) a jelečků červenavých (Cyprinella lutrensis) – chovaných dva týdny ve vodě obsahující bisfenol A v koncentracích, jaké jsou běžné v mnoha amerických řekách. Bisfenol A naboural jemné předivo hormonů v organismu obou druhů jelečků.

Projevilo se to jak na vzhledu ryb, tak i na jejich chování. Tyto změny měly v konečném důsledku za následek zmatky při tření. Jelečci si vybírali za partnery příslušníky cizího druhu. Takový omyl může mít pro rybí populace vážné následky a v krajním případě ohrožuje samotnou existenci druhu. Výsledky výzkumu týmu Jessicy Wardové zveřejnil vědecký časopis Evolutionary Applications.

Model molekuly bisfenolu A
Model molekuly bisfenolu A

Zrádný náhradník

Bisfenol A je dnes už „profláklou“ chemikálií s notně pošramocenou pověstí. Mnozí výrobci garantují, že jimi vyráběné materiály tuto látku neobsahují. Na vědomí to dávají nápisem „BPA-free“. Většinou ale neuvádějí, čím bisfenol A nahradili. Jak prokázaly chemické analýzy několika různých druhů papíru, byl bisfenol A často nahrazen blízce příbuznou molekulou bisfenolu S.

Podle studie publikované ve vědeckém časopise Environmental Science and Technology, se bisfenol S vyskytoval ve všech testovaných amerických, japonských, korejských a vietnamských papírech do tepelných tiskáren, které se používají například pro tisk pokladních účtenek. Z bankovkových papírů obsahovalo bisfenol S skoro 90 % jejich objemu a z recyklovaných papírů více než celá polovina.

Takové výrobky sice mohou nést hrdé označení „BSA-free“, protože bisfenol A skutečně neobsahují, ale zdraví neškodné nejsou, protože bisfenol S si se svým známějším příbuzným co do hormonálních účinků nijak nezadá.

K profesím vystaveným velkým dávkám bisfenolu patří například pokladní v supermarketech, kterým celý den procházejí rukama bankovky a pokladní stvrzenky obsahující bisfenol S. Tato látka má schopnost proniknout do lidského organismu i přes kůži na rukou.

Další informace:

Nejčtenější