Kvantová teorie homeopatie: už víme, jak „voda“ léčí

Martin Tůma  |  Věda

Vědci z institutu Maxe Plancka dokázali, že léčebné účinky homeopatie lze vysvětlit vlnovou funkcí a kvantovou rezonancí.

Zřejmě nic nebudí v oblasti lékařství tolik kontroverze jako homeopatie. Na jedné straně jsou zastánci homeopatie coby univerzální léčebné metody; na druhé odpůrci, podle kterých nemá větší účinnost než placebo.

Hlavní záhadou je „paměť vody“, která má být zdrojem léčivého účinku.

Vlnová funkce léčiva: léčivá látka je všude, dokud se nepodíváme

Na problém se blíže podívali vědci z mezioborové sekce Institutu Maxe Plancka v Německu. Zde již delší dobu probíhá výzkum biologických procesů na kvantové úrovni, proto je logické, že se do hledáčku vědců dostala i homeopatie.

Podle Dr. Gerharda Ahnungslose může být klíčová vlnová funkce. Kvantový objekt se totiž nachází ve stavu superpozice všech možných stavů a teprve provedeným pozorováním zkolabuje do jednoho konkrétního stavu.

Samuel Hahnemann (1755–1843) byl zakladatelem homeopatie. Pozorováním zjistil to, co věda prokázala až dnes v 21. století
Samuel Hahnemann (1755–1843) byl zakladatelem homeopatie. Pozorováním zjistil to, co věda prokázala až dnes v 21. století

Odbočím, abych mohl objasnit, co přesně znamená superpozice stavů. Představte si místnost, ve které poskakuje pingpongový míček. Naše každodenní zkušenost nám říká, že ho vidíme létat po nějaké dráze, ale v kvantovém světě je to úplně jinak. Dokud do místnosti nepohlédnete, je úplně plná míčků. V každém myslitelném místě a v každém okamžiku je míček, který se tam vyskytuje s určitou pravděpodobností. Teprve když do místnosti vejdeme, všechny myslitelné stavy se sjednotí do jednoho poskakujícího míčku.

Podstatnou otázkou je, jak velký objekt ještě může být podroben kvantovým zákonům. Vědci se tím zabývají už čtyřicet let. Původně se domnívali, že rozdíl mezi kvantovým a makroskopickým světem leží na úrovni elementárních částic. Dnes je ale již experimentálně prokázáno, že kvantovým zákonům podléhají i poměrně velké molekuly.

Pokud je tedy ve vodě obsaženo několik molekul léčivé látky, jejich kvantová vlnová funkce se může ve skutečnosti rozprostřít přes celý objem kapaliny. Vzhledem k tomu, že při dalším ředění neprovádíme žádné zjišťování, zda konkrétní vzorek obsahuje léčivou látku nebo ne, rozprostření vlnové funkce zasahuje i do dalších a dalších ředěných směsí. Tak se podle Dr. Ahnungslose vysvětluje paměť vody.

A díky tomu nezáleží na tom, kolikrát je látka zředěna. Neustále v sobě obsahuje potenciální látky léčiva.

Homeopatická lékárna v Indii. Zdroj CC BY-SA 3.0 Jorge Royan, Wikimedia Commons
Homeopatická lékárna v Indii. Zdroj CC BY-SA 3.0 Jorge Royan, Wikimedia Commons

Kvantová rezonance vysvětluje homeopatii

Jestliže kvantová vlnová funkce vysvětluje, jak se může přenést léčivá látka, kvantová rezonance potom může vysvětlit léčebný účinek. Jedná se o něco podobného, jako když rozkmitaná struna díky rezonanci rozezní ozvučnou desku strunového nástroje. Látka se skládá z velmi homogenní směsi vody a cukru, ve které – řečeno poeticky – může zaznít vlnová funkce léčiva.

Kvantová rezonance zároveň vysvětluje i další doposud neobjasněné fenomény léčivých účinků homeopatik. Především jak může látka v nízké koncentraci léčit příznaky, které sama způsobuje ve vysoké koncentraci. A také proč lékař v případě potíží předepisuje vyšší počet tablet.

Je to tím, že kvantová rezonance vybudí „protikmity“ v lidském těle. Když píšeme o kvantové rezonanci, musíme si představit mnohem komplexnější časoprostorový jev než obyčejné kmitání struny. Proto se tablety kladou pod jazyk, kde je vysoké prokrvení a zároveň poměrně přátelské prostředí a může tedy dojít k přenosu účinku z léčiva do krve organismu. A také čím více jednotlivých zdrojů rezonance, tím účinnější a razantnější nástup léčiva.

Do dalších výzkumů budete moci zapojit svůj počítač

Výzkum Institutu Maxe Plancka se prozatím zakládá pouze na matematickém výpočtu. Vědci se chystají na základě těchto výpočtů provést matematický model, pravděpodobně jako distribuovaný výpočet projektu BOINC. Cílem bude fakticky modelovat velmi složitou vlnovou funkci molekuly léčiva a následný jev kvantové rezonance, který by mohl vést až k potvrzení této teorie faktickým pozorováním.

VTM.cz vám přeje pěkné Velikonoce 1. dubna.

Nejčtenější