Kosti Římanů svědčí o kvalitě starověké medicíny

Jaroslav Petr  |  Historie

S příchodem Římanů do Británie došlo ke zhoršení léčby zlomenin. Přibylo však chirurgických zákroků.

Římané se ve své době těšili pověsti skvělých lékařů. Zvláště v léčbě nejrůznějších zranění měli díky rozsáhlým vojenským výbojům velkou praxi. Přesto znamenal jejich příchod na Britské ostrovy výrazné zhoršení léčby zlomenin.

Co lze vyčíst z kostí

Britská archeoložka Rebecca Redfernová z Museum of London prozkoumala stovky kostí dospělých lidí i dětí, kteří žili na území dnešního hrabství Dorsetdobě železné (tj. od 5. stol. př.n.l. do 1. stol. n.l.) a době římské (od 1. stol. n.l. do 4 stol. n.l.). Pátrala především po stopách prozrazujících úroveň medicíny tehdejší doby.

Zdaleka ne všechny léčebné postupy zanechají stopy na kostech. Z kostry dávného nebožtíka například těžko vyčteme, jestli si přikládal na bolavá místa byliny nebo zda popíjel léčivé čaje. Zlomeniny po sobě zanechávají jasné stopy a jsou neklamným svědectvím o dovednosti a schopnostech tehdejších ranhojičů. Podobně je tomu i v případě chirurgických zákroků. Po sešití tržné rány nezůstane na kosti stopa. Amputace končetiny nebo otevření lebky po sobě neklamnou stopu zanechá.

Kostra z doby železné. Ilustrační foto.
Kostra z doby železné

Více trvalých následků

Výsledky výzkumu, které Redfernová publikovala ve vědeckém časopise International Journal of Osteoarchaeology, jsou překvapivé. Kostry lidí z doby železné sice nenesou stopy po chirurgických zákrocích, ale zlomeniny jsou dobře zhojené. Kosti srůstaly rovně, což svědčí o tom, že tehdejší ranhojiči uměli zlomené kosti srovnat a fixovali je dlahami.

V římské době jsou špatně srostlé zlomeniny mnohem četnější. Podle Redfernové obyvatelé Británie správnou léčbu zlomenin nezapomněli. Pod nadvládou Římanů ale lidé neměli klid a čas na to, aby jim kosti správně srostly.

Kostry z římské doby nesou stopy po četných chirurgických zákrocích. S Římany se zjevně dostaly na Britské ostrovy nové operační techniky.

Nejčtenější