Kolik stromů roste v Amazonii?

Radomír Dohnal  |  Příroda

Pralesy mezi Guyanskou vysočinou a povodím Amazonky vzbuzují neustálý zájem biologů. Hledají zde odpovědi na komplikované otázky, které by vysvětlily nevšední druhovou rozmanitost rozlehlého území. Až dosud stála stranou otázka, která zní docela nevině. Kolik stromů, respektive exemplářů, v celém regionu vlastně roste?

Zatím jsme ještě vzdáleni době, kdy budeme i stromy v pralesích počítat na kusy, přesto se na tuto problematiku zaměřili odborníci z chicagského Fieldova musea společně s kolegy z dalších 88 výzkumných institucí celého světa. Biologové a dendrologové strávili nemálo času nad pročítáním separátů a lesnických zpráv z pralesních oblastí, než se dobrali výsledku. Přibližný odhad počtu kusů stromů v regionu Guyanské vysočiny (zahrnující státy Guyanu, Surinam a Francouzskou Guyanu) a povodí Amazonky (s částmi Brazílie, Peru a Kolumbie), však odhalil mnohem víc.

Příliš malá a moc velká čísla

Na rozloze srovnatelné s plochou osmačtyřiceti států USA se má nacházet přibližně 370 miliard exemplářů dřevin. Toto „hausnumero“ shrnuje dřeviny všech průměrů a velikostí, ale také všech druhů. Jak se k němu nadšenci z Fieldova muzea dobrali? Revidovali více než 1170 separátů týkajících se lesnických průzkumů v regionu za posledních deset let. Ty se převážně zabývaly druhovým složením dřevin a jejich početním zastoupením v „klíčových“ oblastech, tedy na chráněných územích přírodních rezervací a národních parků, ale také v místech před/po zahájení těžby.

Pro bílá místa na mapě, kde scházela odpovídající data, byla využita metoda jednoduché extrapolace výsledků z jiných lokalit. Práce stovky odborníků tedy udává číslo přibližné, které ale může posloužit jako dostatečné vodítko pro odhad celkového objemu uhlíku zabudovaného do biomasy dřevin. Senzace celého výzkumu ale spočívá někde jinde. Revize jednotlivých studií totiž potvrdila, že se v celém regionu vyskytuje na 16 000 druhů dřevin. Více než polovina všech přítomných exemplářů náleží „jen“ ke 227 druhům.

Palma Euterpe oleracea patří k nejrozšířenějším druhům dřevin v celé Amazonii
Palma Euterpe oleracea patří k nejrozšířenějším druhům dřevin v celé Amazonii

Druhy, které už nejspíš nespatříme

Předpokládali jsme, že tyto hyperdominanty nebudou příliš početné,“ říká Hans ter Steege z jiho-holandského centra Naturalis Biodiversity Center, vedoucí autor studie. „Ale to, že podíl 1,4 % všech druhů v sobě zahrnuje prakticky polovinu všech přítomných dřevin, je skutečně ohromující. Necelé procento a půl druhů je odpovědné za polovinu všech ekosystémových služeb poskytovaných pralesy. To nás nutí přehodnotit mnoho z našich dosavadních závěrů.“

Navíc tyto hyperdominanty nejsou zastoupeny plošně napříč celou Amazonií, ale mnohem častěji dominují konkrétnímu typu lesa, například bažinným lesům,“ dodává ter Steege. „Výzkum mimo jiné odhalil, že přibližně 6000 dalších druhů je napříč jihoamerickými pralesy v současné době zastoupeno méně než tisícovkou jedinců. To je prakticky klasifikuje jako druhy ohrožené, které patří do červeného seznamu IUCN. Pro vědce je to další problém, protože tyto druhy mohou zmizet ze světa, aniž by se k nim někdo dřív mohl dostat,“ doplňuje ter Steege.

Jak se 227 „vyvolených“ stalo hyperdominantami? Toto téma je v současnosti odborníky ostře debatováno. Vzhledem k tomu, že se často jedná o druhy s hospodářským významem (kakaovníky, kaučukovníky, palma Euterpe oleracea), je velmi populární hypotéza, že se tyto druhy šířily v předkolumbovských dobách spolu s migracemi místních indiánských komunit.

Použité zdroje:

Nejčtenější