Kolaps mayské civilizace se nekonal

Jaroslav Petr  |  Historie

Mezi rokem 800 a 1000 n.l. měla ve Střední Americe zkolabovat populace starých Mayů. Antropologové však tvrdí, že k ničemu takovému nedošlo.

Civilizace Mayů prodělala úžasný vzestup a následně i střemhlavý pád. Tak líčí její osudy většina vědeckých monografií, populárně vědeckých knih i učebnic historie. Elizabeth Votruba však tvrdí: „Kolaps mayské civilizace se neodehrál tak, jak se to ve svém přehnaném líčení snaží vnutit veřejnosti hrstka obzvláště vychloubačných učenců.“ Mladá americká antropoložka, jejíž příjmení nezapře české předky, nabízí ve studii v časopise AnthroJournal pro „zánik“ mayské civilizace podstatně poklidnější scénář.

Tři příčiny kolapsu

Obvykle vědci přičítají kolaps mayské civilizace jedné ze tří příčin. Nejčastěji se hovoří o ekologické katastrofě. Mayové svým zemědělstvím a dalšími aktivitami vyčerpali přírodní zdroje a krajina je pak už neuživila. Druhé vysvětlení objasňuje mayský kolaps občanskými válkami, povstáními i válečnými konflikty mezi jednotlivými státy. Všichni bojovali proti všem, umíraly zástupy bojovníků a krev válečných zajatců se řinula po obětních oltářích.

Třetí vysvětlení kalkuluje s náhlou a drastickou změnou klimatu. Nejčastěji se přičítá kolaps Mayů velkému a dlouhodobému suchu. Někdy vědci kombinují více příčin. Sucho mohlo například zapříčinit neúrodu a hlad. Davy pak povstaly proti svým králům a ti ve snaze obstarat dostatek potravy pro všechny zahájili dobyvačné války.

Pouhá transformace?

Elizabeth Votruba je přesvědčena, že dějiny Mayů jsou interpretovány zkresleně a jednostranně. V článku v novém časopise AnthroJournal to dokládá řadou příkladů. Už v roce 1967 dokazoval například antropolog William Haviland zbídačení Mayů tím, že během 9. století byly kostry pohřbených mužů stále menší a menší. Podle Havilanda lidé neměli ani jako děti dost kvalitní potravy a hůře rostli.

Výsledky Havilandových měření takřka okamžitě vyvrátil jeho vlastní asistent. Jenže svět chtěl slyšet o náhlém kolapsu. Třeba o takovém, jaký vešel v posledních letech do povědomí díky filmu Mela Gibsona Apokalypto. A tak se ve většině prací o Mayích dodnes opakuje Havilandův omyl a ignorují argumenty jeho asistenta. Podobných argumentačních kotrmelců uvádí americká antropoložka celou řadu.

Co se tedy stalo s civilizací starých Mayů? „Nezmizela, nezkolabovala,“ tvrdí Votruba. „Jen se dále vyvíjela a transformovala se. Dnešních sedm milionů Mayů žijících ve Střední Americe jsou jejich potomci.“

Další informace:

Nejčtenější